نویسنده اطلاعات روز - روزنامه اطلاعات روز

رییس‌جمهور به خانواده‌ی‌ پسر کشته‌شده‌ی یک نماینده‌ی مجلس نشان دولتی شجاعت را اعطا کرد

اطلاعات روز: ارگ ریاست‎جمهور اعلام کرده است که رییس‌جمهور غنی در مراسمی در ارگ به‎منظور «تقدیر از شجاعت و دلیری و نیز غم‎شریکی و ابراز تسلیت با خانواده‌ی شهید...