نویسنده اطلاعات روز - روزنامه اطلاعات روز

صلح بازنده‌ها

عطا محمد نور شام دیروز با حکم رییس‌جمهور رسماْ‌ به‌عنوان والی بلخ تعیین شد. کسی که سال‌هاست به‌عنوان والی بلخ معترض جدی و همیشگی زمامداران کابل بوده، با طرح...

وزارت خارجه: لیست ۳۲ مرکز آموزشی تروریستی فعال علیه افغانستان درخاک پاکستان را به اسلام آباد سپردیم

اطلاعات روز: وزارت خارجه کشور نامه‌یی را که حاوی لیست ۳۲ مرکز آموزشی تروریستی که علیه افغانستان در خاک پاکستان فعالیت دارند، به مقامات پاکستانی تسلیم نموده است. این...