نویسنده اطلاعات روز - روزنامه اطلاعات روز

فزیک آینده : چگونه علم سرنوشت و زندگی روزمره‌ی بشر را در سال ۲۱۰۰ تغییر خواهد داد- بخش اول

اشاره دکتر مکیو کوکو،استاد فیزیک تیوری در دانشگاه شهر نیویورک و نویسنده کتابهای “فیزیک آینده ،آینده فکر،ابر فضا و فزیک ناممکن” میباشد. کتاب فزیک آینده او...

فرد را به رسمیت بشناسیم

در میان ما، ما مردم شیرآباد، علاقه‌ی وافری به خط‌کشی‌های روشن دیده می‌شود. خط‌کشی‌هایی از این جنس که بگو در کدام جبهه‌ای، به چه گروهی احساس تعلق می‌کنی، با مایی...

فرصتی برای تغییر

درست پس از ورود به سال جدید و تجلیل از نوروز، ولسوالی خواجه بهاوالدین تخار برای چند ساعتی به دست طالبان افتاد و آن‌ها ساختمان اداره‌ی محلی این ولسوالی را آتش زدند...

/* ]]> */