نویسنده اطلاعات روز - روزنامه اطلاعات روز

هشدار وزیر انرژی و آب: تا پنج سال آینده آب‌های زیرزمینی کابل قابل استفاده نخواهد بود

اطلاعات روز: علی‌احمد عثمانی، وزیر انرژی و آب کشور از کاهش و آلوده شدن آب‌های زیرزمینی کابل هشدار داده می‌گوید که تا پنج سال آینده آب‌های زیرزمینی در بیشتر نقاط...

معاون مجلس: رییس‌جمهور از کمیشنران کمیسیون انتخابات استعفانامه‌های بدون تاریخ گرفته است

اطلاعات روز: همایون همایون، معاون اول مجلس نمایندگان مدعی است که رییس‌جمهور غنی از کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات استعفانامه‌های بدون تاریخ گرفته و همچنان به آن...

دانش: حرکت‌های قوم‌گرایانه جرم انگاری و استخدام افراد متعصب در اداره‌های دولتی ممنوع شود

اطلاعات روز: در پی نشر گزارش اطلاعات روز از «رهنمود قوم‌گرایانه» در اداره‌ی امور ریاست‌جمهوری؛ سرور دانش معاون رییس‌جمهور می‌گوید که حرکت‌های قومگرایانه در...