نویسنده اطلاعات روز - عمران راتب

وضعیت‌گردان آزادی کیست؟

یک: از مواردی که هم دولت افغانستان طی یک‌ونیم دهه با افتخار از آن سخن می‌گوید و هم شهروندان تا حدی به چشم رضایت به آن می‌نگرند، مسأله‌ی «آزادی» است. فکر می‌کنم برای...

فقر استدلال و زور ایمان

تنها حوزه‌یی که در یک‌ونیم دهه‌ی اخیر در کشور ظاهراً از رشد خوبی برخوردار بوده، حوزه‌ی ادبیات است. این رشد و پیشرفت را با نگاهی به حجم آثار تولیدشده در زمینه‌های...

نمایش خون‌ریزی

قمه‌زنی بخش جدایی‌ناپذیری از عزاداری و اعمال و لوازم دهه‌ی محرم نیست. این آخرها اما، این عمل به‌شکل بی‌پیشینه‌یی (به‌خصوص در کابل) مرسوم گردیده و در روزهای هفتم...

هویت فردی و رفتارهای مسئولانه

ذهنیت‌هایی که در گذشته با ضربه‌های مداوم و پی‌هم مواجه بوده، غالبا دچار این اشکال می‌گردند که رخدادها را از منظری خاص و تک‌بعدی بررسی کنند. این بدان معناست که...

ناهم‌زبانی

منظور از مفهوم «ناهم‌زبانی» در این یادداشت، هرچند که بحث در ساحت انتزاعی و پیچیده‌ی آن نیست، در هر حالت اما، نمی‌توان از این حقیقت غافل بود که بحث ناهم‌زبانی، از...

توهم مضاعف

«نام خود را شاعر دوران می‌گذارند/ و مثل بلدرچین چه‌چه سر می‌دهند/ باید که کله‌ی دنیا/ امروز/ به ضرب مشت، به دو نیم شود» (مایاکوفسکی). من عنوان این یادداشت را «توهم...

تلگرام و داعش

مجموعه رخدادهایی که دنیای معاصر طی چند سال اخیر شاهد وقوع آن‌ها بوده، نشانه‌ها و نمادهایی هستند که واقعیت لگام‌گسیخته‌ی زندگی انسان‌ها به‌واسطه‌ی آن‌ها به سطح...

هنر؛ تناقضی اجتناب‌ناپذیر

خانه‌ی فرهنگ افغانستان در کابل، هفته‌ی گذشته میزبان نمایشگاهی نقاشی بود که زیر نام «من یا علی اخلاقی؟» توسط نقاشی که در دانشگاه کابل هنر نقاشی آموخته، راه‌اندازی...

ماجراهای یک انزوا

چهار روز از مرگ نابه‌هنگام شاعری می‌گذرد که با اطمینان کامل می‌توان از آن به‌عنوان شناسه‌ی غزل دو دهه‌ی اخیر افغانستان یاد کرد. آنچه که اما در این‌میان بیشتر از...

رؤیاهای گیج

آن‌چه را که در مناسبات اجتماعی و مباحث اخلاقی تحت نام «صداقت» از آن یاد می‌کنیم، در دنیای سیاست بار معنایی کاملاً متفاوتی را با خود حمل می‌کند. سیاست بیشتر از...

نکبت‌های پارلمانی

به نظر می‌رسد که مردم در شناخت از قوای سه‌گانه‌ی کشور، هنوز با ساده‌باوری بزرگی مواجه‌اند. این ساده‌باوری مردم را از اتکای بدون پرسش‌شان به شعارهای پادرهوای...