نویسنده اطلاعات روز - عمران راتب

ناهم‌زبانی

منظور از مفهوم «ناهم‌زبانی» در این یادداشت، هرچند که بحث در ساحت انتزاعی و پیچیده‌ی آن نیست، در هر حالت اما، نمی‌توان از این حقیقت غافل بود که بحث ناهم‌زبانی، از...

توهم مضاعف

«نام خود را شاعر دوران می‌گذارند/ و مثل بلدرچین چه‌چه سر می‌دهند/ باید که کله‌ی دنیا/ امروز/ به ضرب مشت، به دو نیم شود» (مایاکوفسکی). من عنوان این یادداشت را «توهم...

تلگرام و داعش

مجموعه رخدادهایی که دنیای معاصر طی چند سال اخیر شاهد وقوع آن‌ها بوده، نشانه‌ها و نمادهایی هستند که واقعیت لگام‌گسیخته‌ی زندگی انسان‌ها به‌واسطه‌ی آن‌ها به سطح...

هنر؛ تناقضی اجتناب‌ناپذیر

خانه‌ی فرهنگ افغانستان در کابل، هفته‌ی گذشته میزبان نمایشگاهی نقاشی بود که زیر نام «من یا علی اخلاقی؟» توسط نقاشی که در دانشگاه کابل هنر نقاشی آموخته، راه‌اندازی...

ماجراهای یک انزوا

چهار روز از مرگ نابه‌هنگام شاعری می‌گذرد که با اطمینان کامل می‌توان از آن به‌عنوان شناسه‌ی غزل دو دهه‌ی اخیر افغانستان یاد کرد. آنچه که اما در این‌میان بیشتر از...

رؤیاهای گیج

آن‌چه را که در مناسبات اجتماعی و مباحث اخلاقی تحت نام «صداقت» از آن یاد می‌کنیم، در دنیای سیاست بار معنایی کاملاً متفاوتی را با خود حمل می‌کند. سیاست بیشتر از...

نکبت‌های پارلمانی

به نظر می‌رسد که مردم در شناخت از قوای سه‌گانه‌ی کشور، هنوز با ساده‌باوری بزرگی مواجه‌اند. این ساده‌باوری مردم را از اتکای بدون پرسش‌شان به شعارهای پادرهوای...

روشنی افق از چیست؟

سال گذشته، از تلخ‌ترین سال‌ها در یک دهه‌ی پسین کشور بوده و شاید، تلخ‌ترین سال. میزان خشونت و کشتاری که در سال ۱۳۹۵ رخ داد، بالاتر از هر میزانی بود در طی تاریخی که...

دیورند؛ سیاست، قبیله و مرز

از زمان تعیین خط دیورند به‌عنوان خط مرزی رسمی میان افغانستان و هند بریتانیایی، ۱۲۴ سال می‌گذرد. این مرز طی معاهده‌یی میان هنری مورتمر دیورند، مسئول امور خارجه‌ی...

در باب سیاست اخلاقی

این‌که گفته شود سیاست عرصه‌یی برای به‌کاربستن آموزه‌های اخلاقی نیست، مشکلی را حل نمی‌کند. زیرا کمی بیشتر از آن‌که نامفهوم باشد، گمراه‌کننده است. به این‌معنا که...

جنگ؛ خاطره و فراموشی

به‌دنبال درخواست رسمی حکومت افغانستان از سازمان ملل متحد، بالاخره به‌تازگی کمیته‌ی تحریم‌های این سازمان، نام گلبدین حکمتیار را از فهرست تحریم‌های خود حذف کرده...

دموکراسی خودانکارگر نیست

اتخاذ موضع مخالف و یا ناموافق در برابر ارزش‌ها و امکان‌های دموکراتیک و آنچه که در پیرامون نظامی دموکراتیک پدید می‌آید، حسنی است که وجود و زمینه‌ی آن را دموکراسی و...

جشن‌واره‌ی «فجرِ» فریب

«جشن‌واره‌ی بین‌المللی شعر فجر»، از جشن‌واره‌های مهم شعری میان فارسی‌زبان‌های جهان است. اما مرکزیت این جشن‌واره، همواره در ایران بوده است. امسال، کاظم کاظمی...