نویسنده اطلاعات روز - عمران راتب

سربازان خیالی و مرگ‌های واقعی

دفتر بازرس ویژه‌ی امریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار، در تازه‌ترین اقدام خود از وزارت دفاع امریکا خواهان بررسی در مورد پدیده‌یی شده است که آن را «سربازان...

قندوز را دریابید

امروزها یکی از شدیدترین جنگ‌ها پس از سقوط امارت طالبان در ۲۰۰۱، در ولایت قندوز جریان دارد. روایت‌هایی که از این جنگ صورت می‌گیرد، تکان‌دهنده و تراژیک است. هنوز...

قایق امن‌تر از خانه نیست، اما…

«حکومت بیمار، سیزده میلیون انسانِ بی‌کار»، شعار کسانی بود که به‌نمایندگی از این سیزده میلیون، سال گذشته برای چندین ماه در جلو پارلمان کشور خیمه زدند و علیه...

قربانیان آینده

اگر بخواهیم تعریف نزدیک‌به‌واقعی از آینده داشته باشیم، آن را چگونه باید بیان کنیم؟ شاید منظورمان از آینده بیشتر این باشد که امری را در ذهن داریم که تحقق، پدیدار...

مبارزه و مخاطرات احساساتی بودن

روز پنج‌شنبه هفته‌ی گذشته، شماری از مردم به‌دنبال یک داعیه‌ی چند ماهه که خاک‌سپاری مجدد امیر حبیب‌الله کلکانی موضوع آن بود، در پایتخت تجمع نموده و پس از چند ساعت...

ناهم‌زبانی

منظور از مفهوم «ناهم‌زبانی» در این یادداشت، هرچند که بحث در ساحت انتزاعی و پیچیده‌ی آن نیست، در هر حالت اما، نمی‌توان از این حقیقت غافل بود که بحث ناهم‌زبانی، از...

سینما و حاشیه‌ها

وقتی فیلم آغاز می‌شود، قاعدتاً ماجرا شکل گرفته است و نه‌تنها شکل گرفته، بلکه همه‌‌چیزها جایگاه‌شان را کسب کرده‌اند. مرونا (دختر یک کارگر مهاجر افغانی)، صابر (پسر...

چرا نمی‌شکیبیم؟

آیا این یک پرسش بسیار گنگ و در عین گنگی، بی‌نهایت ساده‌لوحانه نیست که، «چرا نمی‌شکیبیم»؟ شگفتی اما در این است که این پرسش قبل از همه، پاسخی است به نهاد خودش در این...

زبان-تصویر-معنا

یک: هر اتفاق زبانی را می‌توان یک اتصال و برهم‌کنشی خواند. اما بلافاصله باید اضافه کرد که: یک اتصال درون‌ماندگار. یعنی اتفاق زبانی را می‌توان آن بخشی از رویارویی...

جشن خانوادگی و افسانه‌ی استقلال

جورجو آگامبن، فیلسوف ایتالیایی، در کتاب «وضعیت استثنایی» فهم ساده‌ی جنگ داخلی را چنین صورت‌بندی می‌کند: «جنگ داخلی اگر چه از خانه ناشی نمی‌شود، اما در منطقی...

«کوچه‌ی ما» کجاست؟

اگر حرف را فراتر از فروتنی‌های فاضل‌مآبانه‌ی رایج و باب طبع اهل تظاهر مطرح کنم، لابد همان سخن استاد واصف باختری را تکرار خواهم کرد که در آغاز مجموعه‌ی داستانی...

تفکر پرسشی و عدالت اسطوره‌یی

تفکر در معنای عام و منتشر آن، یک مفهوم انتزاعی و تک‌سویه نیست، اما با قرائت عوامانه و همگانی از فکر و عمل، تفاوت دارد. در فهم همگانی از اشیاء و مقولات و ایجاد رابطه با...

زندگی و تناقض‌های ما

این یادداشت در دو بخش، مسأله‌یی را طرح می‌کند که بیان‌گر وجود تناقض در زندگی و نگاه ماست. شماره‌ی نخست به‌لحاظ نظری از تناقضی سخن می‌گوید که وجود آن...

ذات شیشه‌یی

ریچارد رورتی از آن شمار فیلسوفان بزرگ و پردغدغه است که از مرگش، کم‌تر از یک دهه می‌گذرد. اما این معاصریت، هرگز به آن معنا نیست که رورتی در اندیشه‌ی نداشته‌ی ما،...