نویسنده اطلاعات روز - حمید مهدوی

وقتی مشکل فساد نمی‌تواند حل شود

در کشورهای مانند افغانستان، حکومتی بدون پارتی بازی وجود ندارد. زمان آن فرا رسیده است که واشنگتن با این واقعیت رو در رو شود بخش دوم و پایانی حمایت امریکا فساد را به...

وقتی مشکل فساد نمی‌تواند حل شود

در کشورهایی مانند افغانستان، حکومتی بدون پارتی‌بازی وجود ندارد. زمان آن فرا رسیده است که واشنگتن با این واقعیت روبه‌رو شود بخش اول: در حالی‌که رییس‌جمهور اوباما...