نویسنده اطلاعات روز - حمید مهدوی

روسیه به افغانستان برمی‌گردد

روسیه می‌تواند با چین و پاکستان متحد شود تا برای ائتلاف به رهبری امریکا بلوک جانشین بسازد روسیه یک قدرت بزرگ است که خاطره‌ی قوی «و یک زرادخانه‌ی استراتژیک) از...

ظهور دیپلماسی طالبان

بخش دوم و پایانی لایه‌ی سوم: برچیدن «فتوای دینی» طالبان این یک لایه‌ی مهم استراتژی اشرف غنی است، چون دین به جنگ مداوم طالبان انگیزه می‌دهد. این دین و دعوت به جهاد...

ظهور دیپلماسی طالبان

بخش اول از زمان تشکیل حکومت وحدت ملی افغانستان، رقابت منطقه‌یی میان طالبان و حکومت وحدت ملی به اوج خود رسیده است. طالبان روابط دیپماتیک‌اش با روسیه، چین، ایران و...

/* ]]> */