نویسنده اطلاعات روز - خلیل پژواک

دریای خونین؛ مردم می‌میرند

سه روز پیش، روز جمعه، گروه سیاسی افغانستان ۱۴۰۰ پس از اعلام گزارش سالانه‌ی یوناما در مورد تلفات افراد ملکی، در حرکت اعتراضی‌یی در دریای کابل رنگ سرخ ریخت؛ تلاشی...

مرز پاکستان تا کجاست؟

پس از سه حمله‌ی مرگبار در هلمند، کابل و قندهار که دست‌کم جان ۵۰ نفر، به‌شمول معاون والی قندهار و ۵ دیپلمات امارات متحده‌ی عربی را گرفت، بر سیاق معمول، انتقادها از...