نویسنده اطلاعات روز - خلیل پژواک

مرز پاکستان تا کجاست؟

پس از سه حمله‌ی مرگبار در هلمند، کابل و قندهار که دست‌کم جان ۵۰ نفر، به‌شمول معاون والی قندهار و ۵ دیپلمات امارات متحده‌ی عربی را گرفت، بر سیاق معمول، انتقادها از...