دادستانی کل افغانستان

متهم اصلی تجاوز جنسی گروهی بر دو زن در کاپیسا به ۱۷ سال زندان محکوم شد

دادستانی کل کشور اعلام کرده است که یک نفر به اتهام اختطاف دو زن در ولایت کاپیسا به ۱۵ سال و به اتهام تجاوز جنسی بر این دو زن به ۱۷ سال زندان محکوم شده است.

جمشید رسولی، سخن‌گوی دادستانی کل امروز (پنج‌شنبه، ۲۵ جدی) به روزنامه اطلاعات روز گفت که دو زن در تاریخ پنجم میزان سال جاری به‌خاطر سیاحت به منطقه‌ی صیاد ولایت کاپیسا رفته بودند که در نخست اختطاف و سپس مورد تجاوز جنسی گروهی قرار گرفته بودند.

آقای رسولی همچنان گفت که در آن زمان شش نفر در پیوند به این قضیه از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند، اما پرونده‌ی پنج نفر دیگرشان به‌خاطر عدم دخالت‌شان در قضیه، حفظ شده است.

به گفته‌ی او، پنج نفر دیگر که در نتیجه‌ی تحقیقات دادستانی در پیوند به این قضیه به‌عنوان شرکای جرمی شناخته شده و قرار گرفتاری‌شان نیز صادر شده است.

رسولی تأکید کرد که دادستان مؤظف پرونده پس از جمع‌آوری اسناد، شواهد، مدارک، تکمیل تحقیق از متهم، ترتیب اتهام‌نامه و صورت دعوا، با ترتیب هشت دلیل از دادگاه برای متهم اصلی شدیدترین مجازات را درخواست کرده بود.

با این حال، او گفت که فرد متهم از سوی ریاست دیوان رسیدگی به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی دادگاه ابتداییه‌ی حوزه دوم امنیتی شهر کابل به اتهام ارتکاب جرم اختطاف به ۱۵ سال و به اتهام تجاوز جنسی به ۱۷ سال زندان محکوم شده است.

براساس معلومات دادستانی کل، این اداره در سال جاری خورشیدی به دوهزار و ۹۹۰ قضیه‌ی خشونت علیه زنان را در سراسر کشور رسیدگی کرده است که از این میان، ۲۵۹ مورد آن تجاوز جنسی بوده است.