گمرک اسلام‌قلعه

مال‌باختگان آتش‌سوزی اسلام‌قلعه: ۲۵ میلیون دالر غرامت از سوی شرکت «TCRC» پرداخت شود

مال‌باختگان گمرک اسلام‌قلعه هرات از حکومت می‌خواهند که زمینه‌ی پرداخت ۲۵ میلیون دالر امریکایی غرامت‌شان را از سوی شرکت چند ملیتی ‌«TCRC» فراهم کند.

بصیر آرین، نماینده‌ی مال‌باختگان امروز (دوشنبه، ۱۰ جوزا) در صحبت با روزنامه اطلاعات روز گفت که حکومت متعهد به پرداخت هشت میلیون دالر امریکایی به متضرران شده است.

آقای آرین افزود که اسکلیت هر موتری که در آتش سوخته، حدود چهار هزار دالر امریکایی ارزش‌گذاری شده است. به‌گفته‌ی او، حدود شش هزار دالر امریکایی دیگر حکومت برای هر مالک موتر در نظر گرفته است که در مجموع مبلغ ده هزار دالر امریکایی می‌شود.

بصیر آرین در عین حال گفت که حکومت در برابر شرکت «TCRC» دعوای حقوقی راه‌اندازی کرده است. او تأکید کرد، در صورتی که حکومت نتواند پول مال‌باختگان را از شرکت ‌«TCRC» دریافت کند، هم دعوای حقوقی با این شرکت و هم با حکومت باز خواهند کرد.

شرکت چند ملیتی «TCRC»، مسئول تعین کیفیت مواد نفتی در گمرکات کشور است.

در همین حال، سید عظیم مرادی، یکی از متضرران آتش‌سوزی گمرک اسلام‌قلعه به روزنامه اطلاعات روز گفت که پنج موترش در آتش‌سوزی گمرک اسلام‌قلعه به ارزش ۱۵۰ هزار دالر امریکایی طعمه حریق شده است، اما حکومت تنها ۳۰ هزار دالر پرداخت می‌کند.

آقای مرادی افزود که با پول قرض این موترها را خریداری کرده بود، اما به‌دلیل نبود امکانات برای مهار آتش‌سوزی در گمرک اسلام‌قلعه، این موترها سوخت. او از حکومت می‌خواهد که غرامت آنان را به‌گونه‌ی کامل پرداخت کند.

در آتش‌سوزی گمرک اسلام‌قلعه در ۲۵ ماه دلو سال گذشته به ارزش ده‌ها میلیون دالر امریکایی به موترداران و واردکنندگان کالا خسارت وارد شده است.

مال‌باختگان گمرک اسلام‌قلعه پیشتر دست به مسدود ساختن شاهراه‌های هرات – اسلام‌قلعه و هرات – تورغندی زدند و به دنبال آن، حکومت پذیرفت که بخشی از خسارات وارده به آنان را پرداخت کند.