دو پناه‌جوی افغان به اتهام سوءاستفاده‌ی جنسی و خشونت خانوادگی در امریکا بازداشت شدند

دو پناه‌جوی افغان به اتهام سوءاستفاده‌ی جنسی از کودکان و خشونت خانوادگی در ایالت ویسکانسین امریکا بازداشت شده‌اند.

به گزارش شبکه‌ی خبری «ای‌بی‌اس» امریکا، پولیس مرد ۲۰ ساله‌ای به نام بحرالله نوری را به اتهام تلاش برای تعرض جنسی بر یک دختر زیر سن قانونی و محمدهارون ۳۲ ساله را به اتهام لت‌وکوب همسرش بازداشت کرده است.

این افراد توسط هیأت منصفه‌ی دادگاه فدرال در مدیسون امریکا متهم شناخته شده و از منطقه‌ی فورت مک‌کوی ایالت ویسکانسین بازداشت شده‌اند.

براساس گزارش شبکه‌ی خبری ای‌بی‌سی، در صورت اثبات جرم، فرد متهم به سوءاستفاده‌ی جنسی از کودکان با حداقل ۳۰ سال زندان و حداکثر حبس ابد و فرد متهم به خشونت خانوادگی به احداقل ده سال و حداکثر ۱۵ سال زندان محکوم به مجازات می‌شوند.