انتقال یک تیلر مواد انفجاری از پاکستان به کابل

اطلاعات روز: مقام‌های ریاست امنیت ملی کشور از کشف و خنثاسازی محموله‌ بزرگی مواد انفجاری نوع امونیم نایتریت در شهر کابل خبر دادند. عبدالحسیب صدیقی، سخن‌گوی این ریاست گفت، این محموله مواد انفجاری در داخل موتر بابری نوع «تیلر» در خریطه‌های سمنت کارگذاری و بعد به کابل انتقال داده شده است.

او افزود، این محموله در کارخانه‌ی موسوم به (ان جی اس) در منطقه «رینگ رود» شهر پشاور کارگذاری و در سرای به نام «جمرود» این شهر به تروریستان تحویل داده شده، تا آن را به کابل انتقال دهند. سازمان یاد شده تحت نظارت استخبارات دولت پاکستان قرار دارد.

صدیقی گفت، براساس یافته‌های ابتدایی ما، این مواد انفجاری به دستور سازمان استخباراتی پاکستان در اختیار تروریستان قرار داده شده است. او افزود، تروریستان قصد داشتند، از امونیم نایتریت کارگذاری شده در حملات انفجاری و انتحاری علیه تاسیسات دولتی و نظامی کشور استفاده کنند.

از سویی هم، ریاست امنیت ملی، ویدیویی را در اخیتار رسانه‌ها قرار داده و در آن تصویر موتری تیلر را نشان می‌دهد که صدها خریطه سمنت حاوی مواد امونیم نایتریت در آن کار گذاری شده است. تحقیقات ارگان‌های امنیتی نشان می‌دهد، بیش از هشتاد درصد انفجارها و حملات تروریستی در کشور توسط امونیم نایتریت صورت می‌گیرد.

حامد کرزی، رییس جمهور کشور چندی پیش با صدور فرمان، خرید و فروش، تولید، استفاده و نگهداری امونیم نایتریت را در کشور ممنوع کرد. اما این مواد در حال حاضر در پاکستان به گونه‌ی گسترده تولید می‌شود و سپس از  این کشور برای انجام حملات انفجاری و انتحاری به افغانستان فرستاده می‌شود.