ساکنان میرامور دایکندی از هزینه‌ی شخصی‌ شان مکتب می‌سازند

ساکنان روستای «میانه نالیج» ولسوالی میرامور ولایت دایکندی با هزینه شخصی شان یک مکتب متوسطه می‌سازند.

محمدعارف عارفی یکی از فرهنگیان روستای نالیج می‌گوید که این مکتب دارای ۱۴ صنف درسی و اتاق اداری خواهد بود.

به گفته‌ی او، با ساخت این مکتب بیش از ۴۵۰ دانش‌آموز به مکان آموزشی مصون دسترسی پیدا خواهند کرد.

عارفی به روزنامه اطلاعات روز گفت که کودکان روستای «میانه نالیج» از مکتب دور بودند و ساکنان این روستا تصمیم گرفتند برای دسترسی فرزندانشان به آموزش، مکتب بسازند.

به گفته‌ی او، بخشی از دانش‌آموزان مجبور بودند در فضای باز و زیر آفتاب سوزان درس بخوانند.

عارفی می‌افزاید که با توجه به بحران اقتصادی و خشک‌سالی شدید، ساخت این مکتب برای مردم سنگین تمام خواهد شد؛ اما امیدواری وجود دارد که تاجران و خیرین نیز ساکنان روستا را یاری کنند.

در همین حال حسین واثق، آمر معارف ولسوالی میرامور دایکندی می‌گوید در این ولسوالی ۷۰ مکتب وجود دارد و اکثریت این مکاتب فاقد ساختمان است.

به گفته او، این سومین مکتب است که در جریان سال جاری ساختمان آن با هزینه مردم ساخته می‏شود. او گفت که ساختمان دو مکتب دیگر نیز تحت کار است.

براساس آمار ریاست معارف دایکندی در این ولایت ۴۴۲ مکتب دولتی فعال وجود دارد که از این میان، ۵۰ درصد این مکاتب فاقد ساختمان است.

به گفته‌ی مسئولان ریاست معارف طالبان در دایکندی، ۱۶۴ هزار دانش‌آموز که نزدیک به ۴۸ درصد آنان را دختران تشکیل می‌دهند، در این ولایت مشغول آموزش هستند.

در کنار نبود ساختمان، کم‌بود آموزگار، کتاب و مواد درسی از دیگر چالش فرا راه آموزش در دایکندی است.