عکس: شهرداری کابل

شهروندان اهل هنود و سیک خواستار رهایی زمین‌های‌شان از چنگ غاصبان شدند

شهرداری کابل می‌گوید که مولوی عبدالرشید، شهردار طالبان با برخی از نمایندگان اهل هنود و سیک دیدار کرده و مشکلات آنان را شنیده است.

در خبرنامه شهرداری کابل آمده است که همشهریان اهل هنود و سیک خواهان همکاری در راستای رهایی زمین آنان از چنگ غاصبان شده‌اند.

آنان خواستار اشتراک در روند تعیین وکلای گذر نیز شده‌اند.

شهردار طالبان در کابل مشکلات شهروندان اهل هنود و سیک را شنیده و گفته است که همشهریان اهل هنود و سیک هم مثل همشهریان دیگر قابل ارزش هستند و به مشکلات آنان رسیدگی خواهد شد.

طی سال‌های اخیر اکثریت اقلیت‌های سیک و هندوباوران افغانستان این کشور را ترک کرده‌اند. این گروه مذهبی-قومی بارها هدف حملات مرگ‌بار قرار گرفته بود.

پس از حاکمیت طالبان نیز چندین گروه از سیک‌ها و هندوباوران از افغانستان به هند رفتند.

گفته می‌شود که جمعیت سیک‌ها از هزاران خانواده در افغانستان به کم‌تر از ۲۰ خانواده رسیده است.