وقت مکتب | قسمت سوم

«مثلا من خوش دارم بروم کلپ، در یک رشته‌ای تمرین کنم. برادرم می‌رود تمرین می‌کند. این یک حس بدی است که فامیل یا وضعیتی که در افغانستان است، اجازه ندهد در رشته‌ای که می‌خواهم فعالیت کنم» نازنین (مستعار) دانش‌آموز صنف نهم مکتب بود که طالبان در اگست سال ۲۰۲۱ به قدرت رسیدند. محدودیت‌های گسترده طالبان برای زنان و دختران افغانستان سبب شده تا او با محرومیت از آموزش و هر فعالیت‌ اجتماعی دیگر، اسیر چهاردیواری خانه شود.