روایت سرباز | قسمت هفتم

«برای من شخصاً زندگی سخت است. هر لحظه در تهدید هستیم؛ خطر جان، خطر گرسنگی. هر موقع که بیرون می‌روم، احساس ترس و نگرانی دارم. برای آنها (طالبان)، ما یک مجرم شناخته می‌شویم»