وزارت اطلاعات و فرهنگ: طرح تعدیل قانون رسانه‌های همگانی تکمیل شد

اطلاعات روز: سرانجام طرح تعدیل قانون رسانه‌های همگانی دیروز از سوی کمیسیون موظف تکمیل شده است. این قانون از پنج سال بدین‌سو نافذ بود؛ اما مشکلات‌ زیادی در آن وجود داشت. وزارت اطلاعات و فرهنگ برای رفع این مشکل پیش‌تر کمیسیونی را موظف کرد که در حال حاضر این کمیسیون تعدیلاتی را ‌در این قانون ‌‌آورده است.

خبرگزاری باختر (دولتی) دیروز گزارش داد، دلاور نذیرزوی، مشاور حقوقی وزارت اطلاعات‌ و فرهنگ در مورد تعدیل طرح قانون رسانه‌های همگانی گفت که در نتیجه‌ی نشست روز شنبه در این وزارت، طرح تعدیل قانون رسانه‌های همگانی تکمیل و در آینده‌ی نزدیک برای تدقیق و طی مراحل تقنینی به وزارت عدلیه ارسال می‌شود.

این طرح دارای چهار فصل و اضافه‌تر از 50 ماده است. مشاور حقوقی وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت که بر اساس لزوم‌دید این وزارت، در بازنگری و طرح تعدیل قانون رسانه‌های همگانی، نظریات نهادهای رسانه‌‌‌ای، مسئولان اتحادیه‌های خبرنگاران و ژورنالیستان نیز گرفته شده است.

کمیسیون موظف متشکل از دلاور نذیرزوی، مشاور حقوقی وزارت اطلاعات و فرهنگ، محمد زرین انزور، رییس عمومی رادیو-تلویزیون ملی، صدیق‌الله توحیدی، رییس دیده‌بان رسانه‌های آزاد افغانستان، فهیم دشتی، رییس اجرایی اتحادیه‌ی ملی ژورنالیستان، ضیا بومیا، مسئول سفما و فهیمه واحدی، نماینده‌ی وزارت عدلیه در شورای عالی رسانه‌ها است.