وزارت احیا و انکشاف دهات قرارداد 15 پروژه را امضا کرد

اطلاعات روز: وزارت احیا و انکشاف/توسعه‌ی دهات کشور دیروز قرارداد 15 پروژه را با سه شرکت خصوصی داخلی امضا کرد. نصیراحمد درانی، وزیر احیا و انکشاف دهات هنگام امضای این قراردادها در کابل گفت، این شرکت‌ها باید پروژه‌ها را به صورت درست و با کیفیت عالی تطبیق کنند.

این پروژه‌ها شامل برنامه‌های راه‌سازی روستایی و شبکه‌ی آب‌رسانی اند. در این پروژه‌ها، ۹۵ کیلومتر جاده در ولایت‌های کابل، ارزگان، غزنی، فاریاب، بلخ، پکتیا، تخار و خوست ایجاد و جغل‌‌اندازی می‌شود. برای این پروژه‌ها 283 میلیون افغانی هزینه در نظر گرفته شده و پول آن، از سوی بانک جهانی پرداخت می‌شود.

در بخش شبکه‌ی آب‌رسانی، 180 هزار دالر امریکا در نظر گرفته شده و قرار است این پروژه در ولسوالی لعل و سرجنگل ولایت غور تطبیق می‌شود. وزیر احیا و انکشاف دهات گفت، این پروژه‌ها از طریق شوراهای انکشافی به همکاری دفتر انسجام ساحه‌ای این وزارت در سال ۱۳۹۴ تطبیق می‌شود.

در همین حال، شهروندان از راه‌اندازی این پروژه‌ها استقبال کرده؛ اما گفته‌اند، با چنین پروژه‌های اندک و ساده، مشکلات حل مردم نمی‌شوند. آنان از وزیر انکشاف دهات خواسته‌اند، به وعده‌های قبلی خود در مجلس عمل کند و در قسمت حل مشکلات مردم در تمام‌ ولایت‌ها، پروژه‌های بزرگ و متوازن را تطبیق کند.