ایجاد کمیسیون رسانه‌ا‌ی در آینده‌ی نزدیک

اطلاعات روز: کمیسیون رسانه‌ا‌ی توسط کمیسیون مستقل انتخابات ایجاد می‌گردد. مقام‌های مسئول در کمیسیون مستقل انتخابات از ایجاد کمیسیون رسانه‌ا‌ی جهت نظارت و رسیدگی به تخلفات رسانه‌ا‌ی توسط این کمیسیون در آینده‎‌ی نزدیک خبر می‌دهند. هدف از ایجاد این کمیسیون رسیدگی به شکایات و تخلفات رسانه‌‌ای عنوان شده‌ است.

فرید افغان‌زی، مسئول بخش مطبوعات کمیسیون مستقل انتخابات، در برنامه‌ی دیروز که توسط کمیسیون مستقل انتخابات و نهاد «نی»، حمایت کننده‌ی رسانه‌های آزاد افغانستان در کابل دایر گردید، به رسانه‌ها گفت: «کمیسیون موقت رسانه‌‌ای از طرف کمیسیون مستقل انتخابات جهت نظارت بر تخلفات رسانه‌‌ای ایجاد می‌گردد». قرار است این کمیسیون سه ماه قبل از برگزاری انتخابات تمام ساختار و تشکیلات خود را تکمیل و فعالیت رسمی ‌خود را رسما آغاز نماید.

کمیسیون رسانه‌ا‌ی جهت رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی و نظارت بر‌چگونگی و توازن در پوشش برنامه‌های انتخاباتی توسط رسانه‌ها، ایجاد می‌گردد. فرید افغان‌زی به رسانه‌ها اعلام داشت، هرنوع تخلف که از سوی کاندیدان ‌یا مقام‌های مسئول کمیسیون مستقل انتخابات صورت گیرد،‌ با مراجعه و درخواست در این کمیسیون مورد پی‌گیرد وارزیابی قرار می‌گیرد. به گفته‌ی افغان‌زی، تخلفات اهل رسانه نیز در این کمیسیون مورد پی‌گیری قرار می‌گیرند، که در قدم نخست با اخطار، جریمه‌های نقدی و  در نهایت به نهادهای عدلی وقضایی معرفی می‌گردند. این در حالی‌ است که کمیسیون نظارت و تخلفات رسانه‌ای که در قانون رسانه‌های همگانی پیش‌بینی شده، ولی از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ ایجاد نگردیده است.

صدیق‌الله توحیدی، رییس «نی» معتقد است که ایجاد کمیسیون رسانه‌‌ای دست‌رسی به اطلاعات را برای خبرنگاران مساعد ساخته و تخلفات را نیز مورد پی‌گیری قرار می‌دهد. هرچند که این کمیسیون از سوی کمیسیون مستقل انتخابات ایجاد می‌گردد؛ اما توحیدی معتقد است که برای خبرنگاران محدودیت وضع نمی‌نماید، با بلکه ‌اصول رفتاری و موازین اخلاقی‌‌ای که باید در رسانه‌ها در نظر گرفته شود، برابر بوده و با متخلفان برخورد صورت می‌گیرد.

آقای توحیدی ضمن تأکید بر دقت و آمادگی خبرنگاران جهت پوشش برنامه‌های انتخاباتی به رسانه‌ها گفت: «کمیسیون مستقل انتخابات مکلف است که اطلاعات را در اختیار رسانه‌ها قرار دهد». به گفته‌ی توحیدی، خود‌داری از دادن معلومات توسط مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات، خود پی‌گیرد قانونی دارد. این در حالی است که قانون دست‌رسی به معلومات عمومی ‌تصویب ‌نشده و از دو سال به این‌سو است که در اداره‌های دولتی دست به دست می‌شود.

دیدگاه‌های شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *