دو تن از معاونان ریاست عمومی امنیت ملی تعیین شدند

اطلاعات روز: دفتر رسانه‌های امنیت ملی با نشر خبرنامه‌ای از تعیین عبدالمتین بیگ‌ به عنوان معاون امور ولایتی و محمدعارف شاه‌جهان به عنوان معاون تأمیناتی ریاست عمومی امنیت ملی خبر داده است.

در خبرنامه‌‌ی امنیت ملی آمده که به اساس پیش‌نهاد ریاست عمومی امنیت ملی، مقام ریاست جمهوری در حکم‌هایش‌ روز چهارشنبه (13 جوزا) این دو تن را به عنوان معاونان ریاست عمومی امنیت ملی تعیین کرد. این دو معاون در همین روز رسماً به کار‌شان آغاز کردند.

در خبرنامه‌‌ی امنیت ملی در مورد تحصیلات و سابقه‌ی کاری این دو تن آمده که عبدالمتین بیگ از رشته‌ی علوم سیاسی ماستری دارد، قبلاً به عنوان مشاور وزارت داخله و مدت 3 سال به حیث معاون اداره‌ی ارگان‌های محل کار کرده است.

د‌کتر محمد عارف شاه‌جهان در دانشگاه طبی به سطح لیسانس تحصیل کرده و در صفوف مجاهدین نیز جنگیده است. در شروع حکومت اسلامی رییس عمومی اداره‌ی تفتیش اردوی ملی و در جریان مقاومت مردم افغانستان به عنوان فرمانده خدمت کرده است. هم‌چنان به حیث رییس امنیت ملی ولایت غزنی کار کرده و در سال‌های اخیر به نمایندگی مردم ولایت غزنی، عضو مجلس نمایندگان بوده است.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.