کنسرت خیابانی برای مبارزه با بیکاری

اطلاعات روز: در سلسله برنامه‌های جنبش علیه بیکاری، روز پنج‌شنبه شماری از هنرمندان در چوک کوته سنگی در غرب کابل با حضور صدها تن از باشندگان کابل کنسرت خیابانی برگزار کردند.
به تاریخ 16 سنبله سال جاری، صدها تن جوان مربوط به «جنبش عليه بيکارى» که از بیکاری به ستوه آمده‌اند، اعتراض کردند. از آن زمان تاکنون این جنبش برای مبارزه با بیکاری و رساندن صدای هزارها جوان بیکار برنامه‌های مختلف را راه اندازی کرده است.
کنسرت خیابانی یکی اعتراض‌های مدنی شهروندان کشور برای مبارزه با بیکاری بود. «ما کار می‌خواهیم، بیکاری مساوی با ناامنی، بیکاری بیماری است، بیکاری عامل فرار ماست، ما بیکاریم از تبعیض بیزاریم، دولت بیمار ۱۳ میلیون بیکار» از شعارهای اصلی در اکثر برنامه‌های اعتراضی این جوانان است.
مسعود حسن زاده، هنرمند شرکت کننده در این همایش اعتراضی با اشاره به این که موسیقی باید کنار مردم باشد، در صفحه فیس‌بوک خود نوشته: «ما امروز آن‌جا بوديم، در جمع كارگران روز مزد، بيكاران، دانشجويان، گدايی‌گرها، كودكان خيابانی، پيرمردان دست فروش و معتادان، من از رنج، فساد، دهشت و فريبی به نام دولت خواندم، گيتار من بيل نيست كه خاك و گل بردارد؛ اما كم از بيل نيست، می‌تواند كار كند، البته كه می‌تواند، صدا دارد و می‌تواند جيغ بزند و افشا كند.»
ناصر رويان دیگر هنرمندی بود که در این همایش آواز خواند.
از ایجاد جنبش بیکاری سه ماه گذشت. این جنبش روزها در مقابل مجلس نمایندگان خیمه تحصن برپا کرد، در راهپیمایی اعتراضی دروازه وزارت کار و امور اجتماعی را بست.
آنان می‌گویند تاکنون صدای شان به گوش هیچ کس نرسیده است.