شنکی کروخیل در کانادا و علی‌احمد جلالی در آلمان به‌عنوان سفیران افغانستان مقرر شدند

اطلاعات روز: وزارت امور خارجه اعلام کرده است که براساس احکام جداگانه‌ی رییس‌جمهور، شنکی کروخیل به‌عنوان سفیر افغانستان در کانادا و علی‌احمد جلالی به‌عنوان سفیر افغانستان در آلمان مقرر شده‌اند.
ریاست‌جمهوری به‌تاریخ 14 حمل تقرری خانم کروخیل را در بست کمبود فوق رتبه به‌عنوان سفیر افغانستان در کانادا و همچنان در همین تاریخ تقرری آقای جلالی را در بست فوق رتبه به‌عنوان سفیر افغانستان در آلمان منظور کرده است.
علی‌احمد جلالی در رشته‌ی نظامی تحصیل کرده و در سال 1375 در دانشکده‌ی نظامی امریکا از رساله‌ی دکتری خود تحت عنوان «سیاست جهانی امریکا» دفاع کرد.
آقای جلالی پس از سقوط طالبان در دولت جدید به‌عنوان وزیر در وزارت‌های دفاع و داخله کار کرده است.
شنکی کروخیل در سال 1363 دانشجوی دانشکده‌ی طبی دانشگاه کابل بود و در همین سال به پاکستان مهاجر شد. خانم کروخیل پیش از تقرری‌اش به‌عنوان سفیر افغانستان در کانادا نماینده‌ی مردم کابل در مجلس نمایندگان بود.
پیش از این شام‌لال بیتجا یک افغان هندومذهب، به‌عنوان سفیر افغانستان در کانادا و حمید صدیق سفیر افغانستان در آلمان ایفای وظیفه می‌کردند.