محقق: تلاش برای هویت زدایی به نفع افغانستان نیست

اطلاعات روز: محمد محقق، معاون دوم ریاست اجراییه در واکنش به توزیع تذکره‌های الکترونیکی می‌گوید که همه‌ی اقوام افغانستان باید با هویت خود شان شناخته شوند و تلاش برای هویت زدایی در کشور به نفع افغانستان نیست.
آقای محقق امروز( یکشنبه، 29دلو) در مراسم گرامی داشت از بیست ونهمین سال روز خروج نیروهای شوروی سابق از افغانستان بر مشارکت همه‌ی اقوام افغانستان تأکید کرد.
آقای محقق افزود که براساس قانون اساسی افغانستان 14 قوم در این کشور به رسمیت شناخته شده‌اند و هویت این اقوام باید حفظ شود.
وی رهبران حکومت وحدت ملی را به صبر، تحمل و پذیرش هویت‌های مختلف در کشور در خصوص توزیع تذکره‌های الکترونیکی فرا خواند و گفت که تلاش برای هویت زادیی در افغانستان به نفع هیچ کس نیست.
آقای محقق می‌گوید که بعضی افراطیون در تلاش‌اند تا همه‌ی مردم افغانستان را به یک هویت پیوند بزنند که این راه حل برای مشکلات افغانستان نیست.
وی تلاش برای توزیع تذکره‌های الکترونیکی را در شرایط فعلی «بی فایده» عنوان کرد و گفت که تحمیل یک هویت بر هویت دیگر افغانستان را به طرف بحران می‌برد.
آقای محقق می‌گوید که تذکره‌های الکترونیکی باید با حفظ و احترام به دیگر هویت‌های قومی در افغانستان توزیع شود.
او بیان داشت که به رسمیت شناختن هویت اقوام دیگر احترام به مردم ساکن در افغانستان است.
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که دو روز قبل روند بامیومتریک و توزیع تذکره‌های الکترونیکی از ارگ ریاست‌جمهوری آغاز شده است.
رهبران حکومت وحدت ملی، سیاسیون و نمایندگان پارلمان در مورد درج واژه‌ی«افغان» در تذکره‌های الکترونیکی اختلاف نظر دارند.