جنبش مردمی صلح در هلمند چه می‌خواهد؟

«می‌خواهم جنگ را بس کنید. پنج پسر نازدانه‌ام کشته شدند. شوهرم در این جنگ کشته شد. اول از خدا و بعد از شما انتظار دارم که بیایید … ادامه خواندن جنبش مردمی صلح در هلمند چه می‌خواهد؟