شوراهای ولسوالی‌ها؛ شرایط نامزدی در این شوراها و مسوولیت‌های آن چیست؟

کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان روند ثبت‌نام نامزدان انتخابات شوراهای ولسوالی‌ها را همزمان با ثبت‌نام نامزدان انتخابات پارلمانی آغاز کرده است. این کمیسیون می‌گوید آمادگی‌های لازم برای برگزاری انتخابات شوراهای ولسوالی‌ها گرفته شده است. قانون اساسی افغانستان حاکمیت ملی را متعلق به مردم این کشور تعریف کرده که از طریق نمایندگان منتخب اعمال می‌شود. در کنار آن قانون اساسی افغانستان اداره‌ی این کشور را به مرکزی و محلی تقسیم‌بندی کرده است. در سطح محلی مردم نمایندگان خود را برای شورای ولایتی … ادامه خواندن شوراهای ولسوالی‌ها؛ شرایط نامزدی در این شوراها و مسوولیت‌های آن چیست؟