جنگ و صلح در افغانستان: دیدگاهی از غیر پشتونها – بخش دوم

پروفسور دکتور محمدنظیف شهرانی- دانشگاه اندیانا، امریکا/ نهاد منابع مصالحه – همکاری برای صلح مترجم: حمید بامیک اشاره پروفسور محمد‌نظیف شهرانی پیرامون جنبش‌های اسلامی، سیاسی شدن هویت‌ها در کشورهای چندقومی از هم‌پاشیده و یا در حال از هم‌ریختگی، تحولات در ساختار خانوادگی و روابط جنسی جوامع مسلمان  و چگونگی محیط سیاسی روابط دولت با جامعه درکشورهای آسیای مرکزی بعد از  شوروی سابق، آسیای جنوب غربی و شرق میانه، پژوهش می‌کند. آخرین کتاب‌های او شامل انقلاب و شورش‌ها در افغانستان: دیدگاهای … ادامه خواندن جنگ و صلح در افغانستان: دیدگاهی از غیر پشتونها – بخش دوم