الیاس نواندیش

الیاس نواندیش

دبیر خبر و گزارشگر

الیاس نواندیش متولد 1371 خورشیدی است. او در دانشگاه کابل زبان و ادبیات فارسی خوانده است. از تابستان 1394 برای یک سال در اطلاعات روز به‌حیث ویراستار کار کرده است. پس از آن برای مدت یک سال گزارش‌گر بوده است. وی پس از ده ماه دوری از اطلاعات روز، از بهار 1397 دوباره به‌حیث گزارش‌گر همکاری‌اش را با اطلاعات روز آغاز کرده است و در حال حاضر به‌حیث دبیر خبر و گزارش‌گر در این روزنامه مشغول کار است.