انتخابات به‌زودی پایان می‌یابد. حدود شصت روز فرصت داشتیم. حد‌اقل شصت تا مهم‌ترین سوال‌ها را فرمول‌بندی کنیم و از نامزدهای...
نویسنده: ایلی رستم برگردان: جواد زاولستانی منبع: فارن پالیسی تاریخ معاصر پرآشوب افغانستان،‌ برای ما نشان می‌دهد که این مردم...
سرمقاله دیروز روزنامه‌ی پاکستانی نشن برگردان: جواد زاولستانی براساس گزارش‌ها، دولت اسلامی عملیاتش را در جنوب افغانستان، در ولایت هلمند،...