منبع: The News نویسنده: MaleehaLodhi برگردان: حمید مهدوی به طور گسترده انتظار می‌رود که در مقایسه با دور نخست انتخابات...
امریکا در افغانستان 2001 – 2014 نویسنده: کارلوتا گال برگردان: جواد زاولستانی بخش پانزدهم -2- نوبت مردم مردم افغانستان به...
امریکا در افغانستان 2001 – 2014 نویسنده: کارلوتا گال برگردان: جواد زاولستانی بخش چهاردهم -2- نوبت مردم چند‌لحظه بعد، او...
در فصل انتخابات، گاه بر سر پابندی این یا آن نامزد به دین اسلام بحث در می‌گیرد. واکنش طبیعی نامزدها...
امریکا در افغانستان 2001 – 2014 نویسنده: کارلوتا گال برگردان: جواد زاولستانی بخش سیزدهم -2- نوبت مردم … رییس جمهور...