سکوت کنید، نوبت مردم است
اکنون نوبت مردم است. روشن است در این دو ماه سیاست‌مداران و نامزدان برای به‌دست‌آوردن رأی مردم به هرچیزی متوسل شدند؛ از شعارهای بزرگ تا وعده‌های رنگارنگ و حتا دامن‌زدن به مسایل قومی-سمتی. اما مردم دست‌کم سه انتخابات ریاست‌جمهوری را پشت سر گذاشته و این چهارمین تجربه‌ی انتخاباتی مردم خواهد بود. انتظار این است که مردم شناخت دقیقی از وضعیت به‌دست آورده باشند و مبتنی بر شناخت رای خود را خود استعمال کنند.
هزینه‌‌ی دو ماه مبارزه‌ی انتخاباتی نامزدان؛ اشرف غنی بیش‌ترین مصارف را داشته است
یوسف رشید، می‌گوید که‌ نامزدان با دریافت یک جدول از کمیسیون، مصارف و مساعدت‌های مالی را که دریافت کرده‌اند، فهرست می‌کنند که برای تشخیص درستی آن میکانیزم مشخصی وجود ندارد: «در کمیسیون میکانیزمی برای راستی‌آزمایی آن نیست. بیش‌تر به صداقت و کد اخلاقی خود نامزدان مرتبط است که چقدر مصرف کرده‌اند.»
احزاب سیاسی و نهادهای مدنی مرتبط به انتخابات بیش از 80 نفر را برای عضویت در کمیسیون‌های انتخاباتی معرفی کرده‌اند که قرار است امروز 18 نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری از میان این افراد به 14 نفرشان به عنوان کمیشنران جدید کمیسیون‌های انتخابات رأی دهند.
کاربرد بیش از 29 هزار دستگاه بیومتریک؛ آیا انتخابات ششم میزان عاری از تقلب خواهد بود؟
در انتخابات پارلمانی سال گذشته هنگامی در برخی مراکز دستگاه‌های بیومتریک از کار افتاد، کمیسیون انتخابات فیصله کرد تا رأی‌دهندگان براساس فهرست کاغذی که در محلات موجود بود، رأی بدهند. اما در انتخابات ریاست‌جمهوری ششم میزان کمیسیون انتخابات معیار دوگانه را از بین برده و صرف آرای بیومتریک‌شده مدار اعتبار است.
آقای عبدالله همچنان در بخشی از صحبت‌هایش با اشاره به روند صلح در کشور گفت که برای رسیدن به یک صلح عزتمند و پایدار لازم است که در ابتدا انتخابات برگزار شده و از طریق آن با روی‌کارآمدن حکومت جدید، تمامی حقوق و دست‌آوردهای مردم افغانستان در روند صلح باید حفظ شود.
این کمیسیون هشدار داده است در صورتی که کارمندان خدمات ملکی از ساعات رسمی و منابع دولتی به نفع یا ضرر نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری استفاده کنند، با آنان برخورد قانونی خواهد شد. این اداره تأکید کرده است که متخلفان «ممکن است از کار در اداره‌ی عامه محروم شوند».