یاسمین احمدی انسان مولود محیط است و در دامان محیط می‌زید و در دامان آن می‌میرد. هیچ‌چیزی در دنیا اهمیتش...
بخش دوم فروپاشی، گذشته وحال گذشته اسناد و شواهد غنامندی را در اختیار ما قرار داده، شواهدی که می‌توانیم از...
زهرا جویا پنجم ماه جون مصادف با روز جهانی محیط زیست است. چهل‌وپنج سال قبل از امروز، در سال ۱۹۷۲،...
به گفته‌ی او آلوده‌شدن آب‌های زیرزمینی، قطع جنگلات، شکار بی‌رویه‌ی حیوانات و افزایش موترهای دودزا در ولایت هرات از نشانه‌های نگران‌کننده در برابر محیط زیست این ولایت است که آینده‌ی زندگی سالم در این شهرِ رو به انکشاف را به‌گونه‌ی جدی تهدید می‌کند.