دور باطل مبارزه با آلودگی هوا
رییس صحت محیطی و محیط زیست شهرداری کابل می‌گوید این ریاست علاوه بر بررسی و نظارت از حدود ۶۰۰ بلندمنزل و شهرک، حدود ۹۰۰۰ منبع آلوده‌کننده‌ی دیگر را نیز نظارت و ارزیابی می‌کند. به گفته‌ی آقای غلامی آلودگی که این منابع تولید می‌کنند نظر به آلودگی ناشی از مواد سوخت ناچیز است.
روز جهانی محیط زیست
به نقل از اعلامیه، زمین، آب، هوا و دیگر منابع طبیعی برای استفاده‌ی متعادل آفریده شده و باید از آن‌ها به‌شکل پایدار استفاده شود. همچنین گفته شده است که موجودات زنده حیوانی و نباتی حلقه‌هایی از چرخه محیط‌زیستی هستند که نباید نابود شوند.
طبیعت و محیط زیست در عرفان مولانا
واژه خاک، ۴۸۴ بار در دیوان شمس به‌کار رفته است. خاک و زمین در عرفان مولانا والامقام است چه از آن ‌‌جهت که انسان از خاک آفریده شده و چه که روح خدا در انسان خاکی دمیده شده است. خاک لازم است تا مورد ادب و احترام انسان باشد.
به‌دلیل اصرار بی‌اندازه‌ی کشورهای صنعتی در استفاده از سوخت‌های فسیلی، کره‌ی زمین به ‌شکل ناراحت‌کننده‌ی درحال گرم‌شدن است. سوختن سوخت‌های فسیلی باعث تولید گازهایی می‌گردد که اثر گلخانه‌ای شدیدی دارند. کاربن‌دای اکساید، میتان و ازون از مشهورترین گازهای گلخانه‌ای هستند.
بخش دوم فروپاشی، گذشته وحال گذشته اسناد و شواهد غنامندی را در اختیار ما قرار داده، شواهدی که می‌توانیم از...
کابوس زمستان کابل؛ حکومت برای جلوگیری از آلودگی هوا چه برنامه دارد؟
براساس اسناد تقنینی تعدیل‌شده، اگر شهروندان از قوانین و مقرره‌های محیط زیستی تخطی کنند، ابتدا اخطار دریافت می‌کنند؛ اگر به اخطار توجه نکنند، جریمه می‌شوند و اگر با وجود جریمه همچنان به تخلفاتش ادامه دادند به نهادهای عدلی و قضایی معرفی می‌شوند: «این کار با هماهنگی و همکاری سایر اداره‌های سکتوری انجام می‌شود.»
کاهش آلودگی هوا با آگاهی شهروندان ممکن می‌شود
کیفیت هوای کابل از ۴۰۰ در طول شب و اوایل صبح عبور می‌‌کند ( صفر تا ۵۰ خوب؛ ۵۱ تا ۱۰۰ متوسط؛ ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم و نامطلوب برای افراد حساس؛ ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم؛ ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم؛ ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک).