ویروس کرونا؛ از نگرانی‌ها تا خوبی‌ها
امروز حس می‌کنم ویروس کرونا آن حس آشفتگی و اضطراب را در من تازه می‌کند و تصور رفتن به انزوای طولانی، ندیدن آدم‌های دوروبرمان، نبوسیدن و آغوش‌نگرفتن عزیزان‌مان، دورهمی و قصه‌های شیرین و تلخ روزگار با نزدیک‌ترین آدم‌های زندگی‌مان، زندگی را بیش‌تر دشوار می‌کند.