افغان‌ها در اوایل این ماه علی‌رغم حملات و تهدیدهای جدی طالبان به پای صندوق‌های رای رفتند تا در اولین انتقال...