احمد ولید راشدی در سال ۱۹۹۵ در اوج جنگ‌های داخلی پس از برخورد راکت در خانه‌اش در خیرخانه کابل یک پایش را از دست داد.
همزمان با گسترش جنگ در ولایت دایکندی، باشندگان این ولایت با تهدید دیگری نیز مواجه‌اند؛ خشک‌سالی. امسال آب کم است و کشت و زراعت مردم دایکندی با خطر از بین رفتن مواجه است. باشندگان دایکندی می‌گویند چرخه‌ی زندگی که همه با دهقانی و زراعت می‌چرخید، امسال درحال ایستادن است.
کارمندان وزارت شهرسازی به منظور اعتراض نسبت به اخراج شمار زیادی از کارمندان این اداره، دروازه ورودی وزارت را بسته‌اند. معترضان ادعا دارند که ۱۲۶۰ کارمند از این وزارت اخراج شده‌ است.بیشتر در این ویدیو:
به مناسبت از هشت مارچ روز جهانی همبستگی زنان نمایشگاه دست‌دوزی زنان افغان در باغ بابر برگزار شد. بانوان شرکت‌کننده از ولایت‌هایی چون بامیان، کابل، کندهار، هرات، ننگرهار در این نمایشگاه شرکت کردند. این نمایشگاه به حمایت مالی USAIDبه منظور ایجاد شغل برای زنان گل‌دوز و افزایش درآمد آنها از طریق این حرفه راه اندازی شده است.