در خبرنامه‌ای که امروز (شنبه، 10 جوزا) از سوی ارگ ریاست‌جمهوری به نشر رسیده، آمده است: «دولت جمهوری اسلامی افغانستان از تصمیم اخیر شورای اتحادیه اروپا به‌خاطر حمایت از روند صلح و انکشاف افغانستان و اینکه در کنار افغانستان باقی می‌ماند، استقبال می‌کند.»
به گفته‌ی او، عبدالغنی کاظمی، رییس حزب حرکت اسلامی افغانستان و روزمحمد نور به ترتیب معاونان اول و دوم آقای احدی هستند. همچنان در صورت پیروزی تیم ثبات و همگرایی، یک زن به‌عنوان معاون سوم ریاست اجراییه کار خواهد کرد.
اشرف غنی، رییس‌جمهور افغانستان دو روز پس از پایان چهارمین دور مذاکرات نمایندگان امریکا و گروه طالبان در قطر، در یک پیام ویدیویی گفته است که طالبان به‌جای تطبیق پلان بیگانه‌ها،‌ با حکومت افغانستان گفت‌وگو کنند.