پیش‌داوری پیروزی؛ نظارت از رای یا به چالش‌کشاندن نتیجه‌ی انتخابات؟
شماری از نهادهای جامعه‌ی مدنی مرتبط به انتخابات می‌گویند که فهرست‌ها و اطلاعات ارائه‌شده «خیالی» می‌باشد و نمی‌تواند از چگونگی روند رأی‌دهی نظارت کنند. یوسف رشید، رییس اجرایی مؤسسه‌ی انتخابات آزاد و عادلانه‌ی افغانستان (فیفا) می‌افزاید که این معلومات از سوی شهروندان کشور و اعضای ستادهای انتخاباتی به گونه‌ی «غیرمسئولانه» به نشر می‌رسد و سبب تشنج در کشور می‌شود.
رسانه‌ها‌ و فرایند مصالحه و آشتی در رواندا
سریال رادیویی طلوع تازه تأثیر قابل توجهی بر نگرش و رفتار مخاطبان گذاشته بود. سطح بالایی از فعل و انفعالات و شواهد نشان‌دهنده‌ی درگیری مخاطبان با برنامه و اثربخشی آن بر این مخاطبان بود. مخاطبان این سریال رادیویی به‌طور کلی پیام‌های آشتی، ترمیم صدمه روانی و ایجاد صلح را درک می‌کردند.
سایه‌ی ترسناک ویروس کرونا بر اقتصاد هرات؛ آیا چرخ‌های تولید متوقف می‌شود؟
رییس اتاق صنایع و معادن هرات می‌گوید که روی راه بدیل برای تأمین مواد خام به‌دلیل شیوع ویروس کرونا کار می‌کنند. او می‌افزاید: «والی هرات و ما تلاش می‌کنیم تا مواد خام مورد نیاز شهرک صنعتی را از کشورهای غیر از ایران وارد کنیم تا فعالیت کارخانه‌های ما به مشکل مواجه نشود. اگر ما مواد خام تهیه نکنیم، تا یک ماه دیگر کارخانه‌ها به مشکل می‌خورند.»
غمی بزرگ‌تر از خانه
سهیلا در سال ۱۳۹۷ خورشیدی از طریق رقابت آزاد موفق به دریافت بورسیه‌ی تحصیلی کشور هند از طریق «شورای روابط فرهنگی هند (ICCR)» می‌‌شود. اما به هند نمی‏رود. در کابل می‏ماند تا اداره و پالیسی بخواند و بعد از آن ماستری خود را از طریق برنامه‌‌های تحصیلی معتبر در یکی از بهترین دانشگاه‌‌های جهان بخواند.
نوشداروی پس از مرگ؛ گسترش کرونا در هرات و نگرانی از نرسیدن کمک‌های مالی
والی هرات می‌گوید که افرادی معلومات نادرست از بخش تجرید و درمان افراد ابتلا به ویروس کرونا منتشر می‌کنند: «از شفاخانه قرنطین برای افراد ابتلا به ویروس کرونا، معلومات غلط می‌دهند و نباید ذهنیت مردم تغییر بدهند. هر کسی که از حالا معلومات غلط به مردم بدهد، از همین ساعت دست‌گیر می‌کنیم و به زندان می‌اندازیم و جریمه می‌کنیم.»