نویسنده: محمد زاهد برگردان: جواد زاولستانی منبع: The Nation یادداشت: این نوشته به هیچ‌وجه بازتاب‌دهنده‌ی دیدگاه روزنامه‌ی اطلاعات روز و...
منبع: فارین پالیسی نویسندگان: ویلیام برد و اسکات اسمیت برگردان: حمید مهدوی چه کسی واقعا در پرداخت مصارف پولیس افغانستان‌...
منبع: دیپلمات نویسنده: اجمل شمس برگردان: حمید مهدوی نیروهای ناتو به رهبری ایالات متحده آن‌گونه که برنامه‌ریزی شده بود، در...
منبع: الجزیره نویسنده: جاسم ماتر برگردان: حمید مهدوی شهرنشینی و تجاری‌سازی، بقایای هنر باستانی قبیله‌های افغانستان را تهدید می‌کند عرف...