نویسنده: فردریک بوبین، خبرنگار روزنامه‎ی لوماند در کابل برگردان: نسیم ابراهیمی منبع: روزنامه‎ی فرانسوی‎زبان لوماند جان میرزا‌ یک قطعه سنگ...
منبع:‌ هافینگتن پست نویسنده: فرانز مارتی برگردان: حمید مهدوی در جریان چند هفته‌ی گذشته، حملات انتحاری بی‌شماری کابل را تکان...
نویسنده: فریدریک بوبین برگردان: نسیم ابراهیمی منبع: روزنامه‌ی فرانسوی‌زبان لوماند اشرف غنی پس از آن‌که در پایان ماه سپتامبر 2014‌...
منبع: دیپلمات نویسنده: علی رضا سرور برگردان: حمید مهدوی به نظر نمی‌رسد که اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان، با پس‌زمینه‌ی...
نویسنده: محمد جمیل برگردان: جواد زاولستانی منبع: روزنامه‌ی پاکستانی دیلی تایمز این مقاله به هیچ‌وجه‌ بازتاب‌دهنده‌ی دیدگاه روزنامه‌ی اطلاعات روز...
نویسنده:‌Guillaume LAVALLÉE ‌ برگردان از فرانسوی: نسیم ابراهیمی منبع: AFP اگر طالبان برای افغانستان یک تهدید اصلی پنداشته نمی‌شدند، رکود اقتصادی...
نویسنده: حفصه خالد برگردان: جواد زاولستانی منبع: eurasiareview در جریان سده‌ها، جنگ منبع عمده‌ی افتخار و انتقام بوده است؛ اما...