نویسنده: محمد جمیل برگردان: جواد زاولستانی منبع: روزنامه‌ی پاکستانی دیلی تایمز این مقاله به هیچ‌وجه‌ بازتاب‌دهنده‌ی دیدگاه روزنامه‌ی اطلاعات روز...
نویسنده:‌Guillaume LAVALLÉE ‌ برگردان از فرانسوی: نسیم ابراهیمی منبع: AFP اگر طالبان برای افغانستان یک تهدید اصلی پنداشته نمی‌شدند، رکود اقتصادی...
نویسنده: حفصه خالد برگردان: جواد زاولستانی منبع: eurasiareview در جریان سده‌ها، جنگ منبع عمده‌ی افتخار و انتقام بوده است؛ اما...
نویسنده: تمیم عاصی برگردان: جواد زاولستانی منبع: مجله‌ی دیپلمات نخبگان سیاسی ‌فاسد و بی‌اتفاق، فساد گسترده و افزایش ناامنی و...
نویسنده: فریدریک بوبین برگردان: نسیم ابراهیمی منبع: روزنامه‌ی فرانسوی‌زبان لوماند سه ماه آشفتگی و سر‌درگمی. این کشمکش‌های سیاسی در پی...
نویسنده: دکتر تیمور شاران برگردان: جواد زاولستانی این مقاله با اندک تغییرات، در سایت مجله‌ی فارن پالیسی به زبان انگلیسی...