منبع: دیپلمات نویسنده: اجمل شمس برگردان: حمید مهدوی نیروهای ناتو به رهبری ایالات متحده آن‌گونه که برنامه‌ریزی شده بود، در...
منبع: الجزیره نویسنده: جاسم ماتر برگردان: حمید مهدوی شهرنشینی و تجاری‌سازی، بقایای هنر باستانی قبیله‌های افغانستان را تهدید می‌کند عرف...
نویسنده: ژان پی‌یر پیرین برگردان: نسیم ابراهیمی منبع: روزنامه‌ی فرانسوی‎زبان لیبراسیون با وجود ایدیولوژی‌های متفاوت، قبیله‌گرایان و سنت‌گرایان افغانی، شبکه‌ی...
منبع: دویچه وله نویسنده: وصلت حضرت ناظمی برگردان: حمید مهدوی گزارش‌های مرتبط به حضور فزاینده‌ی «دولت اسلامی» در افغانستان در...