صلح با طالبان براساس مشارکت‌دادن آنان در قدرت سیاسی به‌دست نمی‌آید (۲)
ادعای طالبان در بخش ساختار نظام و حاکمیت از وجاهت شرعی قوی‌ای برخوردار نیست. در واقع در این خصوص الزام شرعی که مانع از حق عمومی انتخاب‌کردن و انتخاب‌شدن و ایجاد یک ساختار کارآمد و مدرن باشد، وجود ندارد. بنابراین طالبان نمی‌توانند مردم افغانستان را ملزم به پیروی از دیدگاه خود کنند.
پیامدهای بمب‌گذاری یک مکتب دخترانه در غرب کابل بر روند صلح
حمله به دانش‌آموزان دختر، آسیب‌پذیری اقلیت‌های مذهبی و قومی را نشان می‌دهد، زیرا با خروج نیروهای خارجی از کشور، مسئولیت‌های نیروهای امنیتی افغانستان در جنگ با طالبان بسیار افزایش یافته است. افزایش خشونت در کشور بر زندگی همه‌ی مردم افغانستان، به‌ویژه زنان و کودکان تأثیر می‌گذارد.
زندگی‌ای در چنگال اعتیاد، فقر و بی‌سرنوشتی
وقتی بار آخر همسرش تصمیم به ترک اعتیاد می‌گیرد، زلیخا امیدش به زندگی مشترک بیشتر می‌شود و کودک سوم‌اش را به دنیا می‌آورد. اما این دلخوشی و امید او دیری نمی‌پاید و همسرش دوباره به مواد مخدر رو می‌آورد و زندگی را به کام او و فرزندانش تلخ می‌کند.
تاریخ نباید تکرار شود
اکثر شرکت‌کنندگان در این گفت‌وگوها از جمله زنان، طالبان را به‌عنوان یکی از واقعیت‌های جامعه افغانستان دانسته‌اند و مایل به صلح با آنان هستند. نگرانی اشتراک‌کنندگان در این گفت‌وگوها این بوده است که طالبان درک نمی‌کنند که جامعه افغانستان تغییر کرده است.
مشکلات زنان افغانستان تنها به طالبان ختم نمی‌شود
حقوق زنان افغان نه‌تنها از جانب طالبان (که در حالت تهاجمی قرار گرفته و امکان دارد بخشی از حکومت بعدی افغانستان شوند یا حتا کنترل کامل کشور را به دست گیرند) بلکه از جانب زدوبندهای سیاسی و افکار عمومی نیز تهدید می‌شود.
آیا اسلام حکم می‌کند که زنان را محارم شرعی همراهی کنند؟
طالبان همیشه نگاه خشک و انعطاف‌ناپذیری نسبت زنان داشته است. به همین دلیل نه‌تنها هیچ نقشی برای زنان قایل نشده بلکه محدودیت بسیار شدید را علیه زنان وضع کرده‌اند، از جمله در مورد خروج زنان از خانه بدون محرم شرعی.
چرا باید درباره‌ی خشونت سخن گفت؟
در نمایش والی هرات، ساختار پنهانی از خشونت، نفرت و خشم وجود داشت که در خوش‌بینانه‌ترین حالت ممکن، می‌توان این طور تصور کرد که خود او نیز از وجود آن آگاهی نداشته است. اما به‌دلیل عادی‌شدن امر خشونت در زندگی‌ روزمره‌ی ما و تکرار و گستردگی آن در جامعه، به‌سادگی‌ قابل مشاهده نیست.
تابوی طلاق در افغانستان؛ زنانی که مرگ را از طلاق بهتر می‌دانند
بی‌سرنوشتی زنان در زندگی خانوادگی پس از ازدواج یا قرارگرفتن در شرایطی که شوهران‌شان همسر دوم می‌گیرند و نسبت به آن‌ها بی‌توجهی می‌کنند، از مشکلات جدی زنان در افغانستان است. زنان معمولا از حمایت‌های قانونی و خانوادگی برخوردار نیستند.
آسیب‌شناسی صلح
طالب به‌لحاظ روایت همان‌قدر نفرت‌انگیز است که در مقابل آن ذهنیت ضدطالبی شکل گرفته است. بسیار اتفاق افتاده که در بعضی مناطق وقتی کسی از آنان طالب شده، آن را کشته‌اند. در بعضی جاهای دیگر، طالبان در میان مردم اقوام دیگر نفوذ کرده‌اند و ضدطالب را کشته‌اند.
دستاوردهای زنان نتیجه‌‌‌ی تلاش‌های خودشان است
به باور این استاد دانشگاه گفتمان انسان‌مداری و عقلانیت مدرن به‌ویژه پس از انقلاب‌های امریکا و فرانسه زمینه‌ساز لزوم توجه به وضعیت زنان و تأمین حقوق انسانی آن‌ها شد. به همین دلیل اولین نشانه‌های شکل‌گیری جنبش زنان را می‌توان در برابری‌خواهی زنانی چون مادام رولان و المپ دوگوژ شاهد بود.
فراسوی بیداری رادیکال
حتا حاضر می‌شوند که خود را به عدد تقلیل داده زن دوم و سوم و چهارم شوند. در بعضی مواقع حتا روی ویرانی‌های خانه‌ی دیگری خانه‌ی خود را آباد می‌سازند. ‌نام خانوادگی مرد را به خود گرفته، جزء او و قوم و تبار او می‌شوند. گویی در او محو شده و ناپدید و نامرئی می‌شوند.
برای ایجاد صلح، زنان را از همان ابتدا شامل کنید
متاسفانه روندهای صلح به‌طور معمول گروه‌های اجتماعی را از مذاکرات اولیه خارج می‌کنند. گروه‌هایی که در ابتدا در حاشیه بوده‌اند، در مراحل بعدی روند صلح کم‌تر سهم می‌گیرند و گاهی احتمال دارد در برابر اجرای توافق نهایی مقاومت کنند.