نقش جوانان در صلح‌سازی؛ چگونه سهم جوانان را در روند صلح افزایش دهیم؟
• با آن‌که افغانستان یک کشوری در حال منازعه است و از جانبی از خشونت‌های چهاردهه‌ی گذشته فاصله می‌گیرد،‌ بسیاری از جوانان افغانستان در فعالیت‌ّهای مدنی از طریق جنبش‌ّهای اجتماعی، آموزش و همچنان صلح‌سازی از طریق فعالیت هنری فعال هستند.
رنج مضاعف؛ روایت درد «دختر» و «معلول»بودن در افغانستان
معلوم نیست که طرح‌های تازه‌ی دولت افغانستان و نهادهای مسئول درد زنان معلول از جمله فرحناز که 16 سال است زمین گیر شده و به‌تازگی مکتب را با تمام مشکلاتش تمام کرده، دوا خواهدکرد یا خیر؟ اما برای فرحناز یک چیز اهمیتی بیش‌تر دارد که تغییر کند: نگاه تحقیرآمیز جامعه به آنان.
«انیس آیسان»؛ تجارتی کوچک که از پایان‌نامه‌ی تحصیلی آغاز شد
انیس‌گل می‌گوید اکنون مهم‌ترین چالش زندگی‌اش به‌عنوان یک فرد و یک زن فعال در عرصه‌ی تجارت‌های کوچک، مذاکرات صلح با طالبان و آینده‌ای است که نمی‌تواند به دقت تشخیص دهد چگونه رقم خواهد خورد. انیس‌گل می‌گوید امیدوار است توافق صلح با طالبان، به محدودیت شغلی برای او و دیگر زنان افغانستان منجر نشود.
«صلح باید زمینه‌ای برای رشد جوانان باشد»
ایدئولوژی طالبان ممکن است یک تغییر نسبی کرده باشد؛ چون طالبان حالا می‌دانند که تغییرات زیادی در اجتماع افغانستان آمده است و آنان قادر به تغییر فضا نخواهند بود. به‌نظر من تغییراتی در دیدگاه طالبان آمده و می‌توان از این تغییر استفاده‌های زیادی کرد.
رقص روی ویلچر
قصه‌ی زندگی تیم ویلچرـ‌‌ بسکتبال دختران آفتابی که هر روز از شرق می‌آید و به غرب می‌رود، برای همه یک‌سان...