د پکتیا والي: له مېرزکې ولسوالۍ د ملکيانو خوندیتوب لپاره تاکتیکي شاتګ شوی

د پکتيا والي وايي، د ملکي خلکو ژوند خونديتوب په موخه يې له ميرزکې ولسوالۍ تاکتیکي شاتګ کړی دی.