شماره ای دی اسم ولد ولدیت لیسه نمره نتیجه ولایت جنسیت فیلد نوعیت امتحان
1 L24004434 حنیف محمدعلی محمدجواد ذکور سیدمحمدقناد 298.91 دیپارتمنت سیول (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی انجنیری پوهنتون هرات هرات M 4766.00 GEN
2 L24004144 وکیل احمد غلام محمد حاجی یارمحمد سلطان غياث الدين غوري 298.65 دیپارتمنت سیول (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی انجنیری پوهنتون هرات هرات M 4766.00 GEN
3 L24000717 سید حسیب احمد رامین سید احمد هيواد 291.68 دیپارتمنت سیول (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی انجنیری پوهنتون هرات هرات M 4766.00 GEN
4 L24000408 عبدالراشد عبدالغفور حبیب الله هيواد 287.22 دیپارتمنت سیول (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی انجنیری پوهنتون هرات هرات M 4766.00 GEN
5 L24011169 احمدسهیل عبدالهادی عبدالباقی مـــولاناعبدالله هاتفــــي 276.31 دیپارتمنت سیول (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی انجنیری پوهنتون هرات هرات M 4766.00 GEN
6 L24011312 ادریس وکیل احمد عبدالصمد سلطان غياث الدين غوري 275.98 دیپارتمنت سیول (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی انجنیری پوهنتون هرات هرات M 4766.00 GEN
7 L24000326 رامین رفیع الله امین الله هيواد 274.08 دیپارتمنت سیول (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی انجنیری پوهنتون هرات هرات M 4766.00 GEN
8 L24001121 ارسلان عبدالحق حاجی غلام سخی هيواد 272.58 دیپارتمنت سیول (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی انجنیری پوهنتون هرات هرات M 4766.00 GEN
9 L23000155 سیدنادرشاه سیداحمدشاه سیدظهیرالدین حنظله بادغيسي 270.19 دیپارتمنت سیول (مخصوص ولایت بادغیس) پوهنځی انجنیری پوهنتون هرات بادغيس M 4573.00 GEN
10 L24000834 سودیس محمد رفیق امین الله هيواد 269.81 دیپارتمنت سیول (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی انجنیری پوهنتون هرات هرات M 4766.00 GEN
11 L31000106 حسن خادم محمد دهن سرخک 269.57 دیپارتمنت سیول (مخصوص ولایت غور) پوهنځی انجنیری پوهنتون هرات غور M 4626.00 GEN
12 L31000278 محمد حسن علی علی حسین ذکورسفيدآب 266.86 دیپارتمنت مهندسی (مخصوص ولایت غور) پوهنځی انجنیری پوهنتون هرات غور M 4627.00 GEN
13 L31000725 محمد رامین نصیب الله میرزامحمدشریف شیخ المند 265.16 دیپارتمنت سیول (مخصوص ولایت غور) پوهنځی انجنیری پوهنتون هرات غور M 4626.00 GEN
14 L24003202 محمدداود رحمت الله حاجی عبدالرحمن سلطان غياث الدين غوري 264.25 دیپارتمنت سیول (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی انجنیری پوهنتون هرات هرات M 4766.00 GEN
15 L24006365 زهرا سیدمحمد صادق مهري هروي 263.44 دیپارتمنت سیول (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی انجنیری پوهنتون هرات هرات F 4766.00 GEN
16 L23000121 احمدشاه غلام یحی نورمحمد حنظله بادغيسي 262.85 دیپارتمنت سیول (مخصوص ولایت بادغیس) پوهنځی انجنیری پوهنتون هرات بادغيس M 4573.00 GEN
17 L24000505 یاسمین فضل احمد یار محمد هيواد 260.56 دیپارتمنت مهندسی (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی انجنیری پوهنتون هرات هرات F 4767.00 GEN
18 L24003783 آرین دخت حبیب الرحمن دوست محمد نسوان اميرعلي شيرنوائي 259.28 دیپارتمنت مهندسی (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی انجنیری پوهنتون هرات هرات F 4767.00 GEN
19 L31000298 خلیل بای محمد رمضان سلطان علاوالدين غوري 259.19 دیپارتمنت مهندسی (مخصوص ولایت غور) پوهنځی انجنیری پوهنتون هرات غور M 4627.00 GEN
20 L25001264 جواداحمد نظرمحمد جان محمد خصوصی کوثرنور 254.87 دیپارتمنت مهندسی (مخصوص ولایت فراه) پوهنځی انجنیری پوهنتون هرات فراه M 4671.00 GEN
21 L23000188 فریدون محمداسماعیل محمدابراهیم حنظله بادغيسي 253.62 دیپارتمنت سیول (مخصوص ولایت بادغیس) پوهنځی انجنیری پوهنتون هرات بادغيس M 4573.00 GEN
22 L24000235 فرحان محمد داود میر احمد هيواد 253.30 دیپارتمنت مدیریت شهری (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی انجنیری پوهنتون هرات هرات M 4769.00 GEN
23 L25000201 احسان الله احمد حاجی شهنواز خصوصي مولانا جلال الدين 251.94 دیپارتمنت سیول (مخصوص ولایت فراه) پوهنځی انجنیری پوهنتون هرات فراه M 4669.00 GEN
24 L24010188 محمدهارون محمدمبین نظرمحمد ذکوراميرعلي شيرنوائي 251.87 دیپارتمنت مدیریت شهری (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی انجنیری پوهنتون هرات هرات M 4769.00 GEN
25 L24000991 مسیح الله حمیدالله حبیب الله هيواد 249.13 دیپارتمنت مدیریت شهری (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی انجنیری پوهنتون هرات هرات M 4769.00 GEN
26 L24003238 محمدعارف محمدظاهر شیرمحمد سلطان غياث الدين غوري 248.91 دیپارتمنت میکاترونیک (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی انجنیری پوهنتون هرات هرات M 4768.00 GEN
27 L31001574 نسیم الله محمدسرور محمدعمر گردهيلنگ 247.57 دیپارتمنت مهندسی (مخصوص ولایت غور) پوهنځی انجنیری پوهنتون هرات غور M 4627.00 GEN
28 L24002838 فرشته عبدالمنان عبدالرحیم قواي 4 زرهدار 246.18 دیپارتمنت مدیریت شهری (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی انجنیری پوهنتون هرات هرات F 4769.00 GEN
29 L24010023 احسان الله میر احمد عبدالظاهر واعظ کاشفي 245.48 دیپارتمنت مدیریت شهری (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی انجنیری پوهنتون هرات هرات M 4769.00 GEN
30 L24000712 محمد حارث غلام احمد محمد عیسی هيواد 245.48 دیپارتمنت مدیریت شهری (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی انجنیری پوهنتون هرات هرات M 4769.00 GEN
31 L24011222 مسعود سراج الدین حاجی شمس الدین مـــولاناعبدالله هاتفــــي 245.18 دیپارتمنت میکاترونیک (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی انجنیری پوهنتون هرات هرات M 4768.00 GEN
32 L24000140 الیاس نصیراحمد گل احمد هيواد 241.77 دیپارتمنت مدیریت شهری (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی انجنیری پوهنتون هرات هرات M 4769.00 GEN
33 L24000334 شاه محمود شاه محمد احمد هيواد 241.46 دیپارتمنت مدیریت شهری (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی انجنیری پوهنتون هرات هرات M 4769.00 GEN
34 L24001036 محمد ادریس زلمی محمد انور هيواد 240.93 دیپارتمنت مهندسی (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی انجنیری پوهنتون هرات هرات M 4767.00 GEN
35 L24004449 عزیزاحمد بصیراحمد الیاس صلاح الدين سلجوقي 240.90 دیپارتمنت مدیریت شهری (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی انجنیری پوهنتون هرات هرات M 4769.00 GEN
36 L23000391 فایقه عبدالعزیز حبیب الله نسوان قلعه نو 240.10 دیپارتمنت مدیریت شهری (مخصوص ولایت بادغیس) پوهنځی انجنیری پوهنتون هرات بادغيس F 4576.00 GEN
37 L24011283 سیدعبدالقدیر سیدیحیی سیدمقدس سلطان غياث الدين غوري 240.05 دیپارتمنت میکاترونیک (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی انجنیری پوهنتون هرات هرات M 4768.00 GEN
38 L24004135 احمدیاسر وزیراحمد غلام نبی سلطان غياث الدين غوري 239.27 دیپارتمنت مهندسی (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی انجنیری پوهنتون هرات هرات M 4767.00 GEN
39 L24000876 پریسا نور احمد رمضان هيواد 238.79 دیپارتمنت مهندسی (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی انجنیری پوهنتون هرات هرات F 4767.00 GEN
40 L24000080 میترا محمد اسماعیل محمد قاسم هيواد 237.68 دیپارتمنت مهندسی (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی انجنیری پوهنتون هرات هرات F 4767.00 GEN
41 L31001601 محمدیوسف حاجی محمدرحیم محمدعمر مرکزشهرک 236.73 دیپارتمنت سیول (مخصوص ولایت غور) پوهنځی انجنیری پوهنتون هرات غور M 4626.00 GEN
42 L23000313 حکمت الله صبغت الله امان الله حنظله بادغيسي 236.54 دیپارتمنت مهندسی (مخصوص ولایت بادغیس) پوهنځی انجنیری پوهنتون هرات بادغيس M 4574.00 GEN
43 L24005036 عبدالحق سراج الدین جلال الدین ذکورتجربوی 235.59 دیپارتمنت مهندسی (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی انجنیری پوهنتون هرات هرات M 4767.00 GEN
44 L25001518 محمدداود امیرمحمد جمعه خان ذکورکوکشیب 233.50 دیپارتمنت مدیریت شهری (مخصوص ولایت فراه) پوهنځی انجنیری پوهنتون هرات فراه M 4673.00 GEN
45 L31000318 خسرو جمعه خان ایوب تـیل باينظر 229.42 دیپارتمنت مدیریت شهری (مخصوص ولایت غور) پوهنځی انجنیری پوهنتون هرات غور M 4629.00 GEN
46 L24006297 هدی درویش احمد حاجی فضل احمد مهري هروي 227.76 دیپارتمنت میکاترونیک (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی انجنیری پوهنتون هرات هرات F 4768.00 GEN
47 L24000285 منا غلام محمود غلام جیلانی هيواد 225.80 دیپارتمنت مهندسی (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی انجنیری پوهنتون هرات هرات F 4767.00 GEN
48 L25001224 محمدولی ضیا الدین محمدانور خصوصی کوثرنور 225.79 دیپارتمنت سیول (مخصوص ولایت فراه) پوهنځی انجنیری پوهنتون هرات فراه M 4669.00 GEN
49 L23000003 سیدعبدالعظیم سیدعبدالعزیز سیدحاجی محمد امین لیسه جوی خواجه 225.65 دیپارتمنت مدیریت شهری (مخصوص ولایت بادغیس) پوهنځی انجنیری پوهنتون هرات بادغيس M 4576.00 GEN
50 L24000732 محمد فرهاد عبدالغفار عبدالجبار هيواد 225.38 دیپارتمنت میکاترونیک (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی انجنیری پوهنتون هرات هرات M 4768.00 GEN
51 L24000766 محمد مهدی عبدالعزیز عبدالقیوم هيواد 223.23 دیپارتمنت مهندسی (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی انجنیری پوهنتون هرات هرات M 4767.00 GEN
52 L24002943 احسان الله حمیدالله ورقه خان افغان ترک 221.18 دیپارتمنت میکاترونیک (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی انجنیری پوهنتون هرات هرات M 4768.00 GEN
53 L23000072 ادریس محمد عثمان محمدعمر فرستان 219.81 دیپارتمنت مهندسی (مخصوص ولایت بادغیس) پوهنځی انجنیری پوهنتون هرات بادغيس M 4574.00 GEN
54 L24010713 غلام رسول لعل محمد نورمحمد صلاح الدين سلجوقي 217.92 دیپارتمنت میکاترونیک (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی انجنیری پوهنتون هرات هرات M 4768.00 GEN
55 L24002807 هایده فریداحمد سیداحمد سردارمحمد داودخان شهيد 215.56 دیپارتمنت میکاترونیک (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی انجنیری پوهنتون هرات هرات F 4768.00 GEN
56 L31000662 شعیب الله محمد آصف گل آقا سلطان علاوالدين غوري 212.16 دیپارتمنت سیول (مخصوص ولایت غور) پوهنځی انجنیری پوهنتون هرات غور M 4626.00 GEN
57 L24000927 فرهاد ضیاٌ الدین غوث الدین ذکورنصرت 211.76 دیپارتمنت میکاترونیک (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی انجنیری پوهنتون هرات هرات M 4768.00 GEN
58 L25000759 رویا نعمت الله جمعه خان نسوان محبوبه پوپل 210.36 دیپارتمنت مدیریت شهری (مخصوص ولایت فراه) پوهنځی انجنیری پوهنتون هرات فراه F 4673.00 GEN
59 L23000548 گل احمد غلام سرور محمد مسلکی زراعت والسوالی قادس 209.53 دیپارتمنت میکاترونیک (مخصوص ولایت بادغیس) پوهنځی انجنیری پوهنتون هرات بادغيس M 4575.00 GEN
60 L23000512 میرویس غلام فاروق نورمحمد خصوصي نريمان قلعه نو 208.84 دیپارتمنت میکاترونیک (مخصوص ولایت بادغیس) پوهنځی انجنیری پوهنتون هرات بادغيس M 4575.00 GEN
61 L26000589 عباس جمعه خان قربان فرخی 192.52 دیپارتمنت سیول (مخصوص ولایت نیمروز) پوهنځی انجنیری پوهنتون هرات نيمروز M 4723.00 GEN
62 L25000161 عبدالغفار فضل احمد عبدالرحمن دوقلعه کاه 188.95 دیپارتمنت مدیریت شهری (مخصوص ولایت فراه) پوهنځی انجنیری پوهنتون هرات فراه M 4673.00 GEN
63 L31001856 نثارالله محمدشاه حیدر سلطان علاوالدین غوری 171.51 دیپارتمنت مدیریت شهری (مخصوص ولایت غور) پوهنځی انجنیری پوهنتون هرات غور M 4629.00 GEN
64 L25001115 نوید عبدالستار عبدالغفور لیسه ابونصرفراهی 161.29 دیپارتمنت مهندسی (مخصوص ولایت فراه) پوهنځی انجنیری پوهنتون هرات فراه M 4671.00 GEN
65 L26000047 محمدقاسم عبدالغنی احمدخان زراعت 158.42 دیپارتمنت مدیریت شهری (مخصوص ولایت نیمروز) پوهنځی انجنیری پوهنتون هرات نيمروز M 4726.00 GEN
66 L26000660 عبدالرحیم حاجی سیدمحمد مرزاابوبکر ذکورقلعه محمد 154.49 دیپارتمنت مهندسی (مخصوص ولایت نیمروز) پوهنځی انجنیری پوهنتون هرات نيمروز M 4724.00 GEN