شماره ای دی اسم ولد ولدیت لیسه نمره نتیجه ولایت جنسیت فیلد نوعیت امتحان
1 L15001587 معطوفه شکرالله ایشان بابا جان نسوان بي بي مريم 319.87 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت تخار) پوهنځی طب پوهنتون البیرونی تخار F 4891.00 GEN
2 L15001568 گلثوم سیدکبیر سیدعبدالله نسوان بي بي مريم 319.21 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت تخار) پوهنځی طب پوهنتون البیرونی تخار F 4891.00 GEN
3 L04004103 ناصرآقا عبدالجبار حکیم الله استقلال 312.06 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت پروان) پوهنځی طب پوهنتون البیرونی پروان M 5352.00 GEN
4 L33001898 چراغعلی حسن غلام شاه رباط دشت 310.55 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت دایکندی) پوهنځی طب پوهنتون البیرونی دايکندی M 5426.00 GEN
5 L33003277 جواد سخی میرزا سنگ موم 310.07 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت دایکندی) پوهنځی طب پوهنتون البیرونی دايکندی M 5426.00 GEN
6 L33003221 حسین خدا رحیم سرور مختلط اسکان 308.74 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت دایکندی) پوهنځی طب پوهنتون البیرونی دايکندی M 5426.00 GEN
7 L05003133 محمدفیصل محمدملنگ ملاجان غازي ميرمسجدي 306.71 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت کاپیسا) پوهنځی طب پوهنتون البیرونی کاپيسا M 5465.00 GEN
8 L15006061 کنیشکأ امین الله حفیظ الله سيد عبدالله شهيد 303.89 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت تخار) پوهنځی طب پوهنتون البیرونی تخار M 4891.00 GEN
9 L05002846 نثاراحمد خواجه سردارآغا خواجه یحی مولوي جلال الدين شهيد 303.87 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت کاپیسا) پوهنځی طب پوهنتون البیرونی کاپيسا M 5465.00 GEN
10 L32003948 محمدآصف محمدظاهر محمدموسی ذکور مرکز باميان 300.73 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت بامیان) پوهنځی طب پوهنتون البیرونی باميان M 5313.00 GEN
11 L04002426 محمدعماد ضیاءالحق عبدالحبیب صادقي 299.35 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت پروان) پوهنځی طب پوهنتون البیرونی پروان M 5352.00 GEN
12 L15003102 مصطفی درمحمد یارمحمد داکتر سيدحسين شهيد 298.84 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت تخار) پوهنځی طب پوهنتون البیرونی تخار M 4891.00 GEN
13 L15000324 نورمحمد دوست محمد کریم ابوالحسن خرقاني 297.92 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت تخار) پوهنځی طب پوهنتون البیرونی تخار M 4891.00 GEN
14 L15001525 نیلوفر محمدنسیم علی احمد نسوان بي بي مريم 297.90 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت تخار) پوهنځی طب پوهنتون البیرونی تخار F 4891.00 GEN
15 L32002697 جمعه خان محرم علی قدم ذکور مرکز باميان 297.26 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت بامیان) پوهنځی طب پوهنتون البیرونی باميان M 5313.00 GEN
16 L04003085 شریف الله نظرگل فقیرشاه نعمانیه اشترشهر 297.23 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت پروان) پوهنځی طب پوهنتون البیرونی پروان M 5352.00 GEN
17 L15006246 مشفق الرحمن عبدالمنان عبدالرحمن استادعبدالرحمن تخاري 297.11 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت تخار) پوهنځی طب پوهنتون البیرونی تخار M 4891.00 GEN
18 L32004019 عزیز محمد رجب علی نسوان مرکز ورس 296.27 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت بامیان) پوهنځی طب پوهنتون البیرونی باميان M 5313.00 GEN
19 L04002366 زهره محمدمقام عبدالغفار حره جلالي 295.48 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت پروان) پوهنځی طب پوهنتون البیرونی پروان F 5352.00 GEN
20 L32004502 محمد علی زمان محمد علی دره چاشت 294.77 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت بامیان) پوهنځی طب پوهنتون البیرونی باميان M 5313.00 GEN
21 L33003217 سالمه محمد سلمان علی زوجوک 291.70 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت دایکندی) پوهنځی طب پوهنتون البیرونی دايکندی F 5426.00 GEN
22 L32003002 علی رضأ اسد الله غلام حسن ذکور مرکز باميان 289.39 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت بامیان) پوهنځی طب پوهنتون البیرونی باميان M 5313.00 GEN
23 L05002603 عبدالحکیم عبدالحلیم عبدالجلیل نیک محمد شهید 287.19 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت کاپیسا) پوهنځی طب پوهنتون البیرونی کاپيسا M 5465.00 GEN
24 L32001357 سیدعلی شاه سیدمحمدباقر سیدقمبرعلی ذکورچجین ورس 286.88 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت بامیان) پوهنځی طب پوهنتون البیرونی باميان M 5313.00 GEN
25 L33000681 عبدالله تاج محمد غلام حیدر ذکورعلامه شهيد شهرستاني 286.51 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت دایکندی) پوهنځی طب پوهنتون البیرونی دايکندی M 5426.00 GEN
26 L05002521 محمدصمیم محمدقاسم وزیرخان حافظ عبدالمجيد 286.41 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت کاپیسا) پوهنځی طب پوهنتون البیرونی کاپيسا M 5465.00 GEN
27 L32002754 لقمان محمدنظام غلام حسین نسوان پتاب سراب 285.78 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت بامیان) پوهنځی طب پوهنتون البیرونی باميان M 5313.00 GEN
28 L05003516 مروه نورآغا جمال الدین نسوان عبدالغفور غفوری 283.36 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت کاپیسا) پوهنځی طب پوهنتون البیرونی کاپيسا M 5465.00 GEN
29 L04004952 شبیراحمد باشی محمد دادخدا ده قاضی 281.84 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت پروان) پوهنځی طب پوهنتون البیرونی پروان M 5352.00 GEN
30 L04003668 خجسته محمدیاسین شاه سعید تجربوي 281.02 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت پروان) پوهنځی طب پوهنتون البیرونی پروان F 5352.00 GEN
31 L33001367 هادی احمدعلی فیض الله لیسه ذکور ورس 280.65 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت دایکندی) پوهنځی طب پوهنتون البیرونی دايکندی M 5426.00 GEN
32 L05001223 نویده مرزامحمد خان محمد نسوان خمزرگر 279.59 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت کاپیسا) پوهنځی طب پوهنتون البیرونی کاپيسا F 5465.00 GEN
33 L04002856 عبدالهادی نورآغا غلام سخی عبدالفتاح شهید 279.28 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت پروان) پوهنځی طب پوهنتون البیرونی پروان M 5352.00 GEN
34 L05001832 محمداقبال عبدالسبحان عبدالجبار حافظ عبدالمجيد 277.74 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت کاپیسا) پوهنځی طب پوهنتون البیرونی کاپيسا M 5465.00 GEN
35 L04002423 آرش اسلام الدین محمدنعیم صادقي 273.93 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت پروان) پوهنځی طب پوهنتون البیرونی پروان M 5352.00 GEN
36 L33000199 محمد عبدالحسین حاجی محمدنعیم خان ذکور تگاب 273.24 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت دایکندی) پوهنځی طب پوهنتون البیرونی دايکندی M 5426.00 GEN
37 L04005098 حمیرا رخسار عبدالمحفوظ حاجی عبدالمقصود صادقي 272.73 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت پروان) پوهنځی طب پوهنتون البیرونی پروان F 5352.00 GEN
38 L04004763 عبدالمجید عبدالطیف عبدالوکیل ذکورجبل السراج 272.51 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت پروان) پوهنځی طب پوهنتون البیرونی پروان M 5352.00 GEN
39 L06001100 محمدداود عبدالمنان محمدشاه عبدالودود شهيد 258.16 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت پنجشیر) پوهنځی طب پوهنتون البیرونی پنجشير M 5384.00 GEN
40 L06001212 مرشد خدابخش شاه محمود بازارک 221.11 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت پنجشیر) پوهنځی طب پوهنتون البیرونی پنجشير M 5384.00 GEN
41 L06001685 احمد عزیر منصور خان سلطان محمد تازه محمد شهید 219.27 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت پنجشیر) پوهنځی طب پوهنتون البیرونی پنجشير M 5384.00 GEN