شماره ای دی اسم ولد ولدیت لیسه نمره نتیجه ولایت جنسیت فیلد نوعیت امتحان
1 L18001448 عطامحمد محمدابراهیم عبدالمجید سفیدکوتل 322.66 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت سمنگان) پوهنځی طب پوهنتون بلخ سمنگان M 5183.00 GEN
2 L19011679 ذوالفقار محمدداود محمدطاهر عبدالعلی مزاری نمبر2صلح 319.59 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت بلخ) پوهنځی طب پوهنتون بلخ بلخ M 4988.00 GEN
3 L19004239 تجلا شاه ولی عطامحمد اناث زبیده خانم افغان ترک 318.83 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت بلخ) پوهنځی طب پوهنتون بلخ بلخ F 4988.00 GEN
4 L18000464 احمد محمود عبدالصمد سرقد 317.17 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت سمنگان) پوهنځی طب پوهنتون بلخ سمنگان M 5183.00 GEN
5 L14001222 احمد شاه عشرت شاه مروت شاه ذکور ویر 314.11 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت بدخشان) پوهنځی طب پوهنتون بلخ بدخشان M 4819.00 GEN
6 L21000594 محمدروف سرفراز محمدظریف محمدامين شهيد 312.61 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت سرپل) پوهنځی طب پوهنتون بلخ سرپل M 5141.00 GEN
7 L22002435 غلام حیدر غلام سرور شاه دولا ابوعبيد جوزجاني 312.20 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت فاریاب) پوهنځی طب پوهنتون بلخ فارياب M 5277.00 GEN
8 L22002415 عبدالقدیر حاجی محمدانور حیدرقل ابوعبيد جوزجاني 309.26 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت فاریاب) پوهنځی طب پوهنتون بلخ فارياب M 5277.00 GEN
9 L19008402 عبدالبشیر درمحمد نورمحمد مولانا جلال الدين بلخي 308.97 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت بلخ) پوهنځی طب پوهنتون بلخ بلخ M 4988.00 GEN
10 L14004747 راوید احمد شمس الرحمن شیر محمد ميرفضل الله 307.94 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت بدخشان) پوهنځی طب پوهنتون بلخ بدخشان M 4819.00 GEN
11 L14005291 توفیق محمد اکبر محمد انور سائف شهيد 307.34 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت بدخشان) پوهنځی طب پوهنتون بلخ بدخشان M 4819.00 GEN
12 L14005403 امر الدین محمد ولی بوته سائف شهيد 307.10 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت بدخشان) پوهنځی طب پوهنتون بلخ بدخشان M 4819.00 GEN
13 L19011280 محمدایوب غلام سخی قلی سلطان غياث الدين 305.12 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت بلخ) پوهنځی طب پوهنتون بلخ بلخ M 4988.00 GEN
14 L19000598 محمدنسیم محمدعلی امام علی عالی 1 سجادیه 304.73 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت بلخ) پوهنځی طب پوهنتون بلخ بلخ M 4988.00 GEN
15 L14003023 شعیب خالبازار بهادر خالدابن ولید 304.16 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت بدخشان) پوهنځی طب پوهنتون بلخ بدخشان M 4819.00 GEN
16 L22001383 روح الله آستانقل حضرت قل عربخانه 303.71 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت فاریاب) پوهنځی طب پوهنتون بلخ فارياب M 5277.00 GEN
17 L19010366 محمدعیسی سیف الله روزی محمديوسف خيرخواه 303.38 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت بلخ) پوهنځی طب پوهنتون بلخ بلخ M 4988.00 GEN
18 L21001865 علی مدد سخی محمد علی استقلال کاشان 302.72 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت سرپل) پوهنځی طب پوهنتون بلخ سرپل M 5141.00 GEN
19 L22001976 محمدهارون قدرت الله عادل خراسان 302.45 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت فاریاب) پوهنځی طب پوهنتون بلخ فارياب M 5277.00 GEN
20 L21000687 ملک فیصل عبدالرسول روزی بای رحمت آباد 301.93 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت سرپل) پوهنځی طب پوهنتون بلخ سرپل M 5141.00 GEN
21 L19004506 ذبیح الله محمداشرف عبدالودود ذکورافغان ترک مزارشریف 301.47 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت بلخ) پوهنځی طب پوهنتون بلخ بلخ M 4988.00 GEN
22 L14005391 محمد ضیاٌ عبدالحی محمد گیاه سائف شهيد 301.39 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت بدخشان) پوهنځی طب پوهنتون بلخ بدخشان M 4819.00 GEN
23 L19004515 عزیزرامین عزیزالله عبدالعزیز ذکورافغان ترک مزارشریف 301.15 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت بلخ) پوهنځی طب پوهنتون بلخ بلخ M 4988.00 GEN
24 L22001644 حمیدالله ادیب الله زین الله خصوصي آيدين فارياب 300.50 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت فاریاب) پوهنځی طب پوهنتون بلخ فارياب M 5277.00 GEN
25 L19005639 مطهر محمداشرف غلام سخی باختر 300.21 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت بلخ) پوهنځی طب پوهنتون بلخ بلخ M 4988.00 GEN
26 L14006091 زینب حبیب الله عبدالودود حلیمه سعدیه 299.26 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت بدخشان) پوهنځی طب پوهنتون بلخ بدخشان F 4819.00 GEN
27 L22000688 پروین نجم الدین پردل ستاره 298.58 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت فاریاب) پوهنځی طب پوهنتون بلخ فارياب F 5277.00 GEN
28 L22001672 سعدالله رحمت الله اسدالله خان خصوصي آيدين فارياب 295.64 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت فاریاب) پوهنځی طب پوهنتون بلخ فارياب M 5277.00 GEN
29 L18002011 نقیب الله غلام یحیی محمدعیسی چهاراولیا 294.54 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت سمنگان) پوهنځی طب پوهنتون بلخ سمنگان M 5183.00 GEN
30 L22001564 نوراجمل نورمحمد محمدرحیم خصوصي آيدين فارياب 293.33 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت فاریاب) پوهنځی طب پوهنتون بلخ فارياب M 5277.00 GEN
31 L20001384 امید نجیب الله غلام رسول ذکورینکی اریخ 287.02 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت جوزجان) پوهنځی طب پوهنتون بلخ جوزجان M 5235.00 GEN
32 L20003781 احمدپرویز عبدالغفور محمدانور غلام سرورشهيد 285.15 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت جوزجان) پوهنځی طب پوهنتون بلخ جوزجان M 5235.00 GEN
33 L21000758 سمیع الله بهاءالدین سرورخان بغاوي سفلي 285.06 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت سرپل) پوهنځی طب پوهنتون بلخ سرپل M 5141.00 GEN
34 L20001035 انعام الله اسماعیل بابه رحیم ذکورجرقدوق 282.70 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت جوزجان) پوهنځی طب پوهنتون بلخ جوزجان M 5235.00 GEN
35 L20000118 ذکیه آغامحمد حاجی کوهصاف نسوان نمبردوم 277.07 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت جوزجان) پوهنځی طب پوهنتون بلخ جوزجان F 5235.00 GEN