شماره ای دی اسم ولد ولدیت لیسه نمره نتیجه ولایت جنسیت فیلد نوعیت امتحان
1 L23000592 نظیف محمدابراهیم نورداد حنظله بادغيسي 312.04 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت بادغیس) پوهنځی طب پوهنتون هرات بادغيس M 4591.00 GEN
2 L23000290 انجیلا محمدنادر عبدالرسول نسوان قلعه نو 302.01 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت بادغیس) پوهنځی طب پوهنتون هرات بادغيس F 4591.00 GEN
3 L23000055 میراحمد اسماعیل محمدسرور مرغزار 290.95 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت بادغیس) پوهنځی طب پوهنتون هرات بادغيس M 4591.00 GEN
4 L23000315 فریداحمد ملا عبدالله محمدعمر فرستان 289.15 پوهنځی طب پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا (مخصوص ولایت بادغیس) بادغيس M 4571.00 GEN
5 L23000619 عبدالمعید سیف الله محمدرضا حنظله بادغيسي 284.52 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت بادغیس) پوهنځی طب پوهنتون هرات بادغيس M 4591.00 GEN
6 L23000189 سیدعارف عبدالناصر عبدالکریم حنظله بادغيسي 272.44 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت بادغیس) پوهنځی طب پوهنتون هرات بادغيس M 4591.00 GEN
7 L23000155 سیدنادرشاه سیداحمدشاه سیدظهیرالدین حنظله بادغيسي 270.19 دیپارتمنت سیول (مخصوص ولایت بادغیس) پوهنځی انجنیری پوهنتون هرات بادغيس M 4573.00 GEN
8 L23000007 محمدشریف حاجی فضل احمد شاه محمد مرغاب 268.77 دیپارتمنت سیستم های معلوماتی (مخصوص ولایت بادغیس) پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون هرات بادغيس M 4594.00 GEN
9 L23000152 مجیب الرحمن محمد عبدالقدوس حنظله بادغيسي 263.42 پوهنځی انجنیری پوهنتون کابل (مخصوص ولایت بادغیس) بادغيس M 4563.00 GEN
10 L23000121 احمدشاه غلام یحی نورمحمد حنظله بادغيسي 262.85 دیپارتمنت سیول (مخصوص ولایت بادغیس) پوهنځی انجنیری پوهنتون هرات بادغيس M 4573.00 GEN
11 L23000591 شجاع الدین معین الدین حاجی نورمحمد حنظله بادغيسي 262.33 پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون کابل (مخصوص ولایت بادغیس) بادغيس M 4564.00 GEN
12 L23000133 نعمت الله عبدالکریم محمدسرور حنظله بادغيسي 261.09 پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل (مخصوص ولایت بادغیس) بادغيس M 4562.00 GEN
13 L23000051 حسناء عبدالرحمن محمدابراهیم چارطاق جوند 256.87 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت بادغیس) پوهنځی ستوماتولوژی پوهنتون هرات بادغيس F 4577.00 GEN
14 L23000595 عبدالعزیز نظرمحمد محمداسماعیل ده برنج 255.75 پوهنځی ستوماتولوژی پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا (مخصوص ولایت بادغیس) بادغيس M 4572.00 GEN
15 L23000104 علی احمد عبدالجبار حاجی محمداکرم حنظله بادغيسي 255.05 دیپارتمنت سیستم های معلوماتی (مخصوص ولایت بادغیس) پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون هرات بادغيس M 4594.00 GEN
16 L23000043 حکمت الله عبیدالله حاجی عبدالمجید قادس خوردک 254.74 دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی (مخصوص ولایت بادغیس) پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون هرات بادغيس M 4595.00 GEN
17 L23000188 فریدون محمداسماعیل محمدابراهیم حنظله بادغيسي 253.62 دیپارتمنت سیول (مخصوص ولایت بادغیس) پوهنځی انجنیری پوهنتون هرات بادغيس M 4573.00 GEN
18 L23000302 عزت الله محمدیوسف حاجی مولوی نجم الدین دهک 251.20 دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی (مخصوص ولایت بادغیس) پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون هرات بادغيس M 4595.00 GEN
19 L23000539 احمد سیدمحمد رحمان ليسه پده 250.75 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت بادغیس) پوهنځی ستوماتولوژی پوهنتون هرات بادغيس M 4577.00 GEN
20 L23000056 نقیب الله غلام محی الدین غلام غوث چارطاق 246.06 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت بادغیس) پوهنځی ستوماتولوژی پوهنتون هرات بادغيس M 4577.00 GEN
21 L23000094 عبدالواسع احمدشاه ابوبکر حنظله بادغيسي 245.72 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت بادغیس) پوهنځی ستوماتولوژی پوهنتون هرات بادغيس M 4577.00 GEN
22 L23000579 لیلا فیضل احمد فیض محمد نسوان قلعه نو 245.61 دیپارتمنت اداره و دیپلوماسی (مخصوص ولایت بادغیس) پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون هرات بادغيس F 4593.00 GEN
23 L23000391 فایقه عبدالعزیز حبیب الله نسوان قلعه نو 240.10 دیپارتمنت مدیریت شهری (مخصوص ولایت بادغیس) پوهنځی انجنیری پوهنتون هرات بادغيس F 4576.00 GEN
24 L23000313 حکمت الله صبغت الله امان الله حنظله بادغيسي 236.54 دیپارتمنت مهندسی (مخصوص ولایت بادغیس) پوهنځی انجنیری پوهنتون هرات بادغيس M 4574.00 GEN
25 L23000590 جلال الدین محمدنادر محمدصدیق حنظله بادغيسي 226.50 دیپارتمنت انجنیری نرم افزار (مخصوص ولایت بادغیس) پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون هرات بادغيس M 4596.00 GEN
26 L23000003 سیدعبدالعظیم سیدعبدالعزیز سیدحاجی محمد امین لیسه جوی خواجه 225.65 دیپارتمنت مدیریت شهری (مخصوص ولایت بادغیس) پوهنځی انجنیری پوهنتون هرات بادغيس M 4576.00 GEN
27 L23000053 امان الله عبدالغفار سخی داد خر مین 224.03 دیپارتمنت قضا و څارنوالی (مخصوص ولایت بادغیس) پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون هرات بادغيس M 4592.00 GEN
28 L23000098 محمدآموص نثاراحمد نوراحمد حنظله بادغيسي 223.84 دیپارتمنت اقتصاد ملی (مخصوص ولایت بادغیس) پوهنځی اقتصاد پوهنتون هرات بادغيس M 4578.00 GEN
29 L23000072 ادریس محمد عثمان محمدعمر فرستان 219.81 دیپارتمنت مهندسی (مخصوص ولایت بادغیس) پوهنځی انجنیری پوهنتون هرات بادغيس M 4574.00 GEN
30 L23000314 زینب ابوالخیر شمس الدین نسوان قلعه نو 218.52 دیپارتمنت اداره و دیپلوماسی (مخصوص ولایت بادغیس) پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون هرات بادغيس F 4593.00 GEN
31 L23000193 محمدعمر محمدعظیم سکندر حنظله بادغيسي 218.11 دیپارتمنت امورمالی و بانکی (مخصوص ولایت بادغیس) پوهنځی اقتصاد پوهنتون هرات بادغيس M 4581.00 GEN
32 L23000191 یاسر عبدالروف تاج محمد حنظله بادغيسي 216.34 دیپارتمنت قضا و څارنوالی (مخصوص ولایت بادغیس) پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون هرات بادغيس M 4592.00 GEN
33 L23000295 مرجان عبدالعزیز محمدعمر نسوان قلعه نو 211.79 دیپارتمنت اداره و دیپلوماسی (مخصوص ولایت بادغیس) پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون هرات بادغيس F 4593.00 GEN
34 L23000455 فائزه محمدمعصوم محمدمعشوق نسوان آبگرمک 210.62 دیپارتمنت قضا و څارنوالی (مخصوص ولایت بادغیس) پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون هرات بادغيس F 4592.00 GEN
35 L23000548 گل احمد غلام سرور محمد مسلکی زراعت والسوالی قادس 209.53 دیپارتمنت میکاترونیک (مخصوص ولایت بادغیس) پوهنځی انجنیری پوهنتون هرات بادغيس M 4575.00 GEN
36 L23000512 میرویس غلام فاروق نورمحمد خصوصي نريمان قلعه نو 208.84 دیپارتمنت میکاترونیک (مخصوص ولایت بادغیس) پوهنځی انجنیری پوهنتون هرات بادغيس M 4575.00 GEN
37 L23000083 محمدفهیم نادر عبدالکریم فرستان 205.95 دیپارتمنت انجنیری نرم افزار (مخصوص ولایت بادغیس) پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون هرات بادغيس M 4596.00 GEN
38 L23000054 ایوب غلام حیدر بلال الله يار جوند 203.01 دیپارتمنت اقتصاد ملی (مخصوص ولایت بادغیس) پوهنځی اقتصاد پوهنتون هرات بادغيس M 4578.00 GEN
39 L23000604 بهاءالدین گلب الدین نورالدین جمعيت قادس 199.60 دیپارتمنت قضا و څارنوالی (مخصوص ولایت بادغیس) پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون هرات بادغيس M 4592.00 GEN
40 L23000368 کامله محمدانور عبدالحکیم نسوان قلعه نو 195.82 پوهنځی اقتصاد پوهنتون کابل (مخصوص ولایت بادغیس) بادغيس F 4561.00 GEN
41 L23000255 شجاع الدین حلال الدین محمداعظم حنظله بادغيسي 193.87 دیپارتمنت اقتصاد تصدی (مخصوص ولایت بادغیس) پوهنځی اقتصاد پوهنتون هرات بادغيس M 4579.00 GEN
42 L23000010 معظم حاجی گل محمدحیدر کاریزمیرهزار 192.44 پوهنځی جیولوجی و معادن پوهنتون پولی تخنیک کابل (مخصوص ولایت بادغیس) بادغيس M 4567.00 GEN
43 L23000203 احسان الله سلیمان حاجی مولوی یعقوب حنظله بادغيسي 172.59 دیپارتمنت امورمالی و بانکی (مخصوص ولایت بادغیس) پوهنځی اقتصاد پوهنتون هرات بادغيس M 4581.00 GEN
44 L23000232 عبدالقادر محمدطایف ولی الله قبچاق 168.06 دیپارتمنت تکنالوژی مواد غذایی (مخصوص ولایت بادغیس) پوهنځی زراعت پوهنتون هرات بادغيس M 4589.00 GEN
45 L23000076 میرویس ولی الله ابوبکر فرستان 152.20 دیپارتمنت اقتصاد تصدی (مخصوص ولایت بادغیس) پوهنځی اقتصاد پوهنتون هرات بادغيس M 4579.00 GEN