شماره ای دی اسم ولد ولدیت لیسه نمره نتیجه ولایت جنسیت فیلد نوعیت امتحان
1 L19004502 محمدمصطفی غلام محمد نظرمحمد ذکورافغان ترک مزارشریف 322.77 پوهنځی طب پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا (مخصوص ولایت بلخ) بلخ M 4969.00 GEN
2 L19011679 ذوالفقار محمدداود محمدطاهر عبدالعلی مزاری نمبر2صلح 319.59 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت بلخ) پوهنځی طب پوهنتون بلخ بلخ M 4988.00 GEN
3 L19004239 تجلا شاه ولی عطامحمد اناث زبیده خانم افغان ترک 318.83 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت بلخ) پوهنځی طب پوهنتون بلخ بلخ F 4988.00 GEN
4 L19008402 عبدالبشیر درمحمد نورمحمد مولانا جلال الدين بلخي 308.97 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت بلخ) پوهنځی طب پوهنتون بلخ بلخ M 4988.00 GEN
5 L19011280 محمدایوب غلام سخی قلی سلطان غياث الدين 305.12 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت بلخ) پوهنځی طب پوهنتون بلخ بلخ M 4988.00 GEN
6 L19004504 سیدعبدالرحمن سیدآغا ساقی محمد ذکورافغان ترک مزارشریف 304.98 پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون کابل (مخصوص ولایت بلخ) بلخ M 4963.00 GEN
7 L19000598 محمدنسیم محمدعلی امام علی عالی 1 سجادیه 304.73 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت بلخ) پوهنځی طب پوهنتون بلخ بلخ M 4988.00 GEN
8 L19010366 محمدعیسی سیف الله روزی محمديوسف خيرخواه 303.38 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت بلخ) پوهنځی طب پوهنتون بلخ بلخ M 4988.00 GEN
9 L19004506 ذبیح الله محمداشرف عبدالودود ذکورافغان ترک مزارشریف 301.47 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت بلخ) پوهنځی طب پوهنتون بلخ بلخ M 4988.00 GEN
10 L19004515 عزیزرامین عزیزالله عبدالعزیز ذکورافغان ترک مزارشریف 301.15 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت بلخ) پوهنځی طب پوهنتون بلخ بلخ M 4988.00 GEN
11 L19005639 مطهر محمداشرف غلام سخی باختر 300.21 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت بلخ) پوهنځی طب پوهنتون بلخ بلخ M 4988.00 GEN
12 L19010796 ضمیر غلام جیلانی عبدالواحد سلطان غياث الدين 299.24 دیپارتمنت ساختمانهای صنعتی و مدنی (مخصوص ولایت بلخ) پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخ بلخ M 4992.00 GEN
13 L19000453 ناهده حمیدالله حاجی بازمحمد عالی 1 سجادیه 294.27 دیپارتمنت انجنیری نرم افزار (مخصوص ولایت بلخ) پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون بلخ بلخ F 4989.00 GEN
14 L19005636 مرتضی جوره جمعه باختر 276.71 دیپارتمنت ساختمانهای صنعتی و مدنی (مخصوص ولایت بلخ) پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخ بلخ M 4992.00 GEN
15 L19002980 حوریه عبدالرزاق عبدالغنی مولانا جلال الدين بلخي 274.39 دیپارتمنت انجنیری نرم افزار (مخصوص ولایت بلخ) پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون بلخ بلخ F 4989.00 GEN
16 L19014009 سویتا میرحیدر غلام حیدر خراسان 271.73 دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی (مخصوص ولایت بلخ) پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخ بلخ F 4993.00 GEN
17 L19004517 حبیب الله محمدطاهر خدای قل ذکورافغان ترک مزارشریف 270.79 دیپارتمنت انجنیری نرم افزار (مخصوص ولایت بلخ) پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون بلخ بلخ M 4989.00 GEN
18 L19004557 احمدجاوید احمدفرید حیدرقل ذکورافغان ترک مزارشریف 268.12 پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون پولی تخنیک کابل (مخصوص ولایت بلخ) بلخ M 4968.00 GEN
19 L19004989 احمدفرزاد محمدموسی غلام حسین باختر 267.86 دیپارتمنت انجنیری نرم افزار (مخصوص ولایت بلخ) پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون بلخ بلخ M 4989.00 GEN
20 L19004549 رفیع الله خدایداد الف گل ذکورافغان ترک مزارشریف 265.27 دیپارتمنت انجنیری نرم افزار (مخصوص ولایت بلخ) پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون بلخ بلخ M 4989.00 GEN
21 L19004353 حسیب الله خسرو علیشاه نمبريک شهيدمزاري 264.18 پوهنځی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک کابل (مخصوص ولایت بلخ) بلخ M 4965.00 GEN
22 L19004019 مرتضی غلام حسین احمدعلی استاد وجدان 264.13 دیپارتمنت اقتصاد ملی (مخصوص ولایت بلخ) پوهنځی اقتصاد پوهنتون بلخ بلخ M 4972.00 GEN
23 L19012605 مصطفی محمدحسین سلیمان سلطان ابراهيم ادهم 262.59 دیپارتمنت انجنیری نرم افزار (مخصوص ولایت بلخ) پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون بلخ بلخ M 4989.00 GEN
24 L19014747 مرجانه خداداد علیداد ريس عبدالخالق 259.88 دیپارتمنت امورمالی و بانکی (مخصوص ولایت بلخ) پوهنځی اقتصاد پوهنتون بلخ بلخ F 4974.00 GEN
25 L19005577 عمصت الله محمد محمدالله سيد اسماعيل بلــخي 256.33 دیپارتمنت سیستم های معلوماتی (مخصوص ولایت بلخ) پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون بلخ بلخ M 4991.00 GEN
26 L19009668 احمدجسور همایون عبدالقیوم سيد هدايت الله نقشبندي 255.91 دیپارتمنت منجمنت وادارۀ تشبثات (BBA) (مخصوص ولایت بلخ) پوهنځی اقتصاد پوهنتون بلخ بلخ M 4973.00 GEN
27 L19012255 عبدالخالق عبدالقدوس عادلشاه شهید علی قلند 255.76 دیپارتمنت امورمالی و بانکی (مخصوص ولایت بلخ) پوهنځی اقتصاد پوهنتون بلخ بلخ M 4974.00 GEN
28 L19012221 مهربان جاوید محمود محمد باختر 253.67 پوهنځی انجنیری پوهنتون کابل (مخصوص ولایت بلخ) بلخ M 4962.00 GEN
29 L19002744 ایرج احمدضیا زلمی مختلط فيلسوف محمدصديق افغان 252.99 دیپارتمنت منجمنت وادارۀ تشبثات (BBA) (مخصوص ولایت بلخ) پوهنځی اقتصاد پوهنتون بلخ بلخ M 4973.00 GEN
30 L19000591 آصف نصرت شاه خان شاه استادعطامحمدنور 249.12 دیپارتمنت ساختمانهای صنعتی و مدنی (مخصوص ولایت بلخ) پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخ بلخ M 4992.00 GEN
31 L19011396 محمدجمشید غلام عباس نبی سلطان غياث الدين 245.79 دیپارتمنت سیستم های معلوماتی (مخصوص ولایت بلخ) پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون بلخ بلخ M 4991.00 GEN
32 L19004231 نبیله همایون عبدالحفیظ اناث زبیده خانم افغان ترک 245.55 پوهنځی ستوماتولوژی پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا (مخصوص ولایت بلخ) بلخ F 4971.00 GEN
33 L19015012 عبدالمجید محمد داود جمعه خان نوبهاربلخ 243.69 دیپارتمنت ساختمانهای صنعتی و مدنی (مخصوص ولایت بلخ) پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخ بلخ M 4992.00 GEN
34 L19004237 نرگس عبادالله امام اناث زبیده خانم افغان ترک 243.62 دیپارتمنت اقتصاد ملی (مخصوص ولایت بلخ) پوهنځی اقتصاد پوهنتون بلخ بلخ F 4972.00 GEN
35 L19004525 امین الله غلام حبب حاجی غلام حیدر ذکورافغان ترک مزارشریف 242.51 دیپارتمنت امورمالی و بانکی (مخصوص ولایت بلخ) پوهنځی اقتصاد پوهنتون بلخ بلخ M 4974.00 GEN
36 L19000169 فهیمه حاجی محمدیوسف حاجی حبیب الله تـجربوي 241.99 دیپارتمنت اقتصاد ملی (مخصوص ولایت بلخ) پوهنځی اقتصاد پوهنتون بلخ بلخ F 4972.00 GEN
37 L19009685 سکینه علی جان خادم حسین فاطمة الزهرا 241.41 دیپارتمنت قضا و څارنوالی (مخصوص ولایت بلخ) پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بلخ بلخ F 4976.00 GEN
38 L19005094 امیرحمزه عبدالکریم عبدالنعیم دقيقي بلخي 241.03 دیپارتمنت ساختمانهای هایدروتخنیکی (مخصوص ولایت بلخ) پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخ بلخ M 4994.00 GEN
39 L19014694 کامل شاه ظاهر بیگمراد ريس عبدالخالق 239.46 دیپارتمنت قضا و څارنوالی (مخصوص ولایت بلخ) پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بلخ بلخ M 4976.00 GEN
40 L19002877 عارفه عبدالله رحم الدین مولاناجلال الدين بلخي 239.34 پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل (مخصوص ولایت بلخ) بلخ F 4961.00 GEN
41 L19011456 میلاد عبدالفتاح عبدالواحد خصوصی صافی 237.64 دیپارتمنت ساختمانهای هایدروتخنیکی (مخصوص ولایت بلخ) پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخ بلخ M 4994.00 GEN
42 L19012376 احمدفواد محمدانور بابه مراد مولانا جلال الدين بلخي 237.32 دیپارتمنت امورمالی و بانکی (مخصوص ولایت بلخ) پوهنځی اقتصاد پوهنتون بلخ بلخ M 4974.00 GEN
43 L19009925 روزی بای محمدالیاس ملاعرب سيد هدايت الله نقشبندي 236.44 دیپارتمنت منجمنت وادارۀ تشبثات (BBA) (مخصوص ولایت بلخ) پوهنځی اقتصاد پوهنتون بلخ بلخ M 4973.00 GEN
44 L19006006 فوزیه محمدانور بابه مراد پروفيسور غلام محمد ميمنگي 235.30 دیپارتمنت سیستم های معلوماتی (مخصوص ولایت بلخ) پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون بلخ بلخ F 4991.00 GEN
45 L19004568 حامدبهزاد بریالی عبدالاحد ذکورافغان ترک مزارشریف 234.94 دیپارتمنت سیستم های معلوماتی (مخصوص ولایت بلخ) پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون بلخ بلخ M 4991.00 GEN
46 L19003363 سیدمحسن سیدحکیم سیدمحمد نبی سيد اسماعيل بلــخي 233.96 دیپارتمنت منجمنت وادارۀ تشبثات (BBA) (مخصوص ولایت بلخ) پوهنځی اقتصاد پوهنتون بلخ بلخ M 4973.00 GEN
47 L19006044 مائده غوث الدین نجف علی خصوصي مهر 233.17 دیپارتمنت امورمالی و بانکی (مخصوص ولایت بلخ) پوهنځی اقتصاد پوهنتون بلخ بلخ F 4974.00 GEN
48 L19004172 عبادالله جمعه گل خیرمحمد مقصد الله شهید 229.29 دیپارتمنت منجمنت وادارۀ تشبثات (BBA) (مخصوص ولایت بلخ) پوهنځی اقتصاد پوهنتون بلخ بلخ M 4973.00 GEN
49 L19006039 فاطمه سیداحمدحسین سیدغریب علی خصوصي مهر 227.61 دیپارتمنت اداره و دیپلوماسی (مخصوص ولایت بلخ) پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بلخ بلخ F 4977.00 GEN
50 L19006043 معصومه سیدمحمد سیدعبدالحسین خصوصي مهر 225.76 دیپارتمنت قضا و څارنوالی (مخصوص ولایت بلخ) پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بلخ بلخ F 4976.00 GEN
51 L19006042 لیلا میرعبدالله میرابوطالب خصوصي مهر 224.31 دیپارتمنت سیستم های معلوماتی (مخصوص ولایت بلخ) پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون بلخ بلخ F 4991.00 GEN
52 L19013042 فاطمه سیداسحق سیدمحمدعلی ريس عبدالخالق 222.43 دیپارتمنت ساختمانهای هایدروتخنیکی (مخصوص ولایت بلخ) پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخ بلخ F 4994.00 GEN
53 L19008223 اسلام الدین محمدابراهیم شراف الله محمدصديق شهيد 222.12 دیپارتمنت قضا و څارنوالی (مخصوص ولایت بلخ) پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بلخ بلخ M 4976.00 GEN
54 L19002321 محمدکمیل معصوم علی کلبی رضا خصوصي راهدان 222.05 دیپارتمنت اقتصاد ملی (مخصوص ولایت بلخ) پوهنځی اقتصاد پوهنتون بلخ بلخ M 4972.00 GEN
55 L19012536 زبیرالله حبیب شاه اکرم شاه سلطان غياث الدين 219.56 پوهنځی اقتصاد پوهنتون کابل (مخصوص ولایت بلخ) بلخ M 4959.00 GEN
56 L19007433 سیدگل امیرجان دین محمد چوبه 219.07 دیپارتمنت ساختمانهای صنعتی و مدنی (مخصوص ولایت بلخ) پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخ بلخ M 4992.00 GEN
57 L19004554 سیدعبدالمتین سیدیاسین سیدجمیل الدین باختر 217.54 دیپارتمنت قضا و څارنوالی (مخصوص ولایت بلخ) پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بلخ بلخ M 4976.00 GEN
58 L19014743 بی بی جان سیدهاشیم سیدحسن ريس عبدالخالق 217.30 دیپارتمنت اداره و دیپلوماسی (مخصوص ولایت بلخ) پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بلخ بلخ F 4977.00 GEN
59 L19012532 علی جان حسن علی اسحق علی قاق 217.11 دیپارتمنت سیستم های معلوماتی (مخصوص ولایت بلخ) پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون بلخ بلخ M 4991.00 GEN
60 L19010809 سمیع الله نظرمحمد ولی محمد سلطان غياث الدين 214.74 دیپارتمنت قضا و څارنوالی (مخصوص ولایت بلخ) پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بلخ بلخ M 4976.00 GEN
61 L19007426 وحیدالرحمن حبیب الرحمن فضل الرحمن غازي محمدجانخان وردک 214.25 دیپارتمنت منجمنت وادارۀ تشبثات (BBA) (مخصوص ولایت بلخ) پوهنځی اقتصاد پوهنتون بلخ بلخ M 4973.00 GEN
62 L19004955 محمدصیام محمداسلم محمدعمر باختر 213.80 دیپارتمنت امورمالی و بانکی (مخصوص ولایت بلخ) پوهنځی اقتصاد پوهنتون بلخ بلخ M 4974.00 GEN
63 L19004520 حمیدالدین کرام الدین حاجی سلیم شاه ذکورافغان ترک مزارشریف 212.11 دیپارتمنت اداره و دیپلوماسی (مخصوص ولایت بلخ) پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بلخ بلخ M 4977.00 GEN
64 L19008203 نوید حسین داد غلام نبی محمديه 211.90 دیپارتمنت ساختمانهای صنعتی و مدنی (مخصوص ولایت بلخ) پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخ بلخ M 4992.00 GEN
65 L19001872 احمدرامین نجم الدین ملاعبدالله وزيرمحمداکبرخان 210.10 دیپارتمنت امورمالی و بانکی (مخصوص ولایت بلخ) پوهنځی اقتصاد پوهنتون بلخ بلخ M 4974.00 GEN
66 L19008830 معصومه سیدابوالقاسیم سیداسماعیل امام حسن مرغزار 209.99 دیپارتمنت ساختمانهای هایدروتخنیکی (مخصوص ولایت بلخ) پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخ بلخ F 4994.00 GEN
67 L19007493 احمدبلال وزیراحمد رازمحمد مولانا جلال الدين بلخي 208.39 دیپارتمنت اقتصاد ملی (مخصوص ولایت بلخ) پوهنځی اقتصاد پوهنتون بلخ بلخ M 4972.00 GEN
68 L19000655 مهدی امیرمحمد خان محمد عالی 1 سجادیه 206.18 دیپارتمنت اداره و دیپلوماسی (مخصوص ولایت بلخ) پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بلخ بلخ M 4977.00 GEN
69 L19000267 سمیه غلام محمد عوض سلطان راضیه 204.92 دیپارتمنت منجمنت وادارۀ تشبثات (BBA) (مخصوص ولایت بلخ) پوهنځی اقتصاد پوهنتون بلخ بلخ F 4973.00 GEN
70 L19014695 نصرت الله محمدمراد خال مراد ريس عبدالخالق 204.57 دیپارتمنت اقتصاد ملی (مخصوص ولایت بلخ) پوهنځی اقتصاد پوهنتون بلخ بلخ M 4972.00 GEN
71 L19009511 فردین جمشید خلیل الرحمن ابومسلم خراساني 204.56 دیپارتمنت انجنیری معدن (مخصوص ولایت بلخ) پوهنځی انجنیری معدن و محیط زیست پوهنتون بلخ بلخ M 4985.00 GEN
72 L19012268 محمدنصیر عبدالناصر عبدالبصیر احمدشاه مسعود 204.44 دیپارتمنت قضا و څارنوالی (مخصوص ولایت بلخ) پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بلخ بلخ M 4976.00 GEN
73 L19002923 سیدعلی سیدرضا سیدمحمدرضا سيد اسماعيل بلــخي 203.10 دیپارتمنت اداره و دیپلوماسی (مخصوص ولایت بلخ) پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بلخ بلخ M 4977.00 GEN
74 L19000907 مروه علی احمد فقیرمحمد فاطمه بلخي 201.79 دیپارتمنت امورمالی و بانکی (مخصوص ولایت بلخ) پوهنځی اقتصاد پوهنتون بلخ بلخ F 4974.00 GEN
75 L19007658 نبیلا سیداحمداحمدی شاه ولی سيد هدايت الله نقشبندي 201.25 دیپارتمنت منجمنت وادارۀ تشبثات (BBA) (مخصوص ولایت بلخ) پوهنځی اقتصاد پوهنتون بلخ بلخ F 4973.00 GEN
76 L19008826 آلهه سیدعلی سیداسماعیل امام حسن مرغزار 200.42 دیپارتمنت اداره و دیپلوماسی (مخصوص ولایت بلخ) پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بلخ بلخ F 4977.00 GEN
77 L19009638 محمدنعمان کاکا برادر محمدیوسف ذکورناصرخسروبلخي 199.79 دیپارتمنت اقتصاد ملی (مخصوص ولایت بلخ) پوهنځی اقتصاد پوهنتون بلخ بلخ M 4972.00 GEN
78 L19000851 منصور محمداکبر محمداکرم سواد حیاتی مسعود شهید 198.76 دیپارتمنت اداره و دیپلوماسی (مخصوص ولایت بلخ) پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بلخ بلخ M 4977.00 GEN
79 L19006261 صمیم محمدحسین حفیظ الله باختر 197.66 دیپارتمنت ساختمانهای صنعتی و مدنی (مخصوص ولایت بلخ) پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخ بلخ M 4992.00 GEN
80 L19012700 ذبیح الله محبوب عبدالقهار فیلسوف صدیق افغان 197.47 دیپارتمنت انجنیری معدن (مخصوص ولایت بلخ) پوهنځی انجنیری معدن و محیط زیست پوهنتون بلخ بلخ M 4985.00 GEN
81 L19013988 شگوفه محمدآصف محمدیوسف خراسان 195.85 دیپارتمنت اقتصاد ملی (مخصوص ولایت بلخ) پوهنځی اقتصاد پوهنتون بلخ بلخ F 4972.00 GEN
82 L19014754 شکیبا محمدنسیم حاجی ملااحمد ريس عبدالخالق 193.84 دیپارتمنت احصائیه و ایکونومتری (مخصوص ولایت بلخ) پوهنځی اقتصاد پوهنتون بلخ بلخ F 4975.00 GEN
83 L19000014 شفیق الله تاج محمد نیازمحمد شهید رحمت الله 191.12 دیپارتمنت انجنیری معدن (مخصوص ولایت بلخ) پوهنځی انجنیری معدن و محیط زیست پوهنتون بلخ بلخ M 4985.00 GEN
84 L19002123 امرالدین شاه ولی غلام نبی وزيرمحمداکبرخان 187.93 دیپارتمنت اقتصاد وتوسعه زراعتی (مخصوص ولایت بلخ) پوهنځی زراعت پوهنتون بلخ بلخ M 4982.00 GEN
85 L19008995 شهربانو فرید گل محمد ناصرخسروبلخي 185.87 دیپارتمنت اگری بزنس (مخصوص ولایت بلخ) پوهنځی زراعت پوهنتون بلخ بلخ F 4984.00 GEN
86 L19000652 علی آقا الله بهمن خان محمد عالی 1 سجادیه 185.83 دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی (مخصوص ولایت بلخ) پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخ بلخ M 4993.00 GEN
87 L19006332 مهدی عوض علی چمن علی علي آباد 185.77 دیپارتمنت احصائیه و ایکونومتری (مخصوص ولایت بلخ) پوهنځی اقتصاد پوهنتون بلخ بلخ M 4975.00 GEN
88 L19008836 حکیمه سیدمحمد علی حسین امام حسن مرغزار 185.64 دیپارتمنت انجنیری معدن (مخصوص ولایت بلخ) پوهنځی انجنیری معدن و محیط زیست پوهنتون بلخ بلخ F 4985.00 GEN
89 L19014687 رحمان الله نازک خیال گل استقلال 185.28 دیپارتمنت ساختمانهای صنعتی و مدنی (مخصوص ولایت بلخ) پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخ بلخ M 4992.00 GEN
90 L19008403 عبدالجمیل عبدالجلیل تاج مراد مولانا جلال الدين بلخي 184.37 دیپارتمنت جنگلات و باغداری (مخصوص ولایت بلخ) پوهنځی زراعت پوهنتون بلخ بلخ M 4979.00 GEN
91 L19009875 بی بی حلیمه سخیداد قربان فاطمة الزهرا 183.82 دیپارتمنت احصائیه و ایکونومتری (مخصوص ولایت بلخ) پوهنځی اقتصاد پوهنتون بلخ بلخ F 4975.00 GEN
92 L19005620 حسام الدین اکرام الدین غوث الدین باختر 183.71 دیپارتمنت ساختمانهای صنعتی و مدنی (مخصوص ولایت بلخ) پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخ بلخ M 4992.00 GEN
93 L19009871 زینب سیدداود سیدیعقوب فاطمة الزهرا 182.10 دیپارتمنت احصائیه و ایکونومتری (مخصوص ولایت بلخ) پوهنځی اقتصاد پوهنتون بلخ بلخ F 4975.00 GEN
94 L19009512 الیاس سیدهادی سیدمحمد امام حسن مرغزار 180.49 دیپارتمنت اقتصاد وتوسعه زراعتی (مخصوص ولایت بلخ) پوهنځی زراعت پوهنتون بلخ بلخ M 4982.00 GEN
95 L19013052 مروه عبدالجبار محمدرحیم ليسه نسوان ميروالي 179.80 دیپارتمنت جنگلات و باغداری (مخصوص ولایت بلخ) پوهنځی زراعت پوهنتون بلخ بلخ F 4979.00 GEN
96 L19006156 نقیب الله فیض الله عطاوالله شپي باختر 179.47 دیپارتمنت انجنیری پطرولیم (مخصوص ولایت بلخ) پوهنځی انجنیری معدن و محیط زیست پوهنتون بلخ بلخ M 4987.00 GEN
97 L19014320 سیدمصطفی سیدآغا ساقی محمد خالدابن وليد 177.51 دیپارتمنت احصائیه و ایکونومتری (مخصوص ولایت بلخ) پوهنځی اقتصاد پوهنتون بلخ بلخ M 4975.00 GEN
98 L19008609 نصیر علی اصغر حکیم سیدجمال الدین افغانی 176.87 دیپارتمنت احصائیه و ایکونومتری (مخصوص ولایت بلخ) پوهنځی اقتصاد پوهنتون بلخ بلخ M 4975.00 GEN
99 L19010276 شکریه غلام حیدر غلام سخی بي بي زينب 176.82 دیپارتمنت علوم حیوانی (مخصوص ولایت بلخ) پوهنځی زراعت پوهنتون بلخ بلخ F 4983.00 GEN
100 L19011273 عزیزاحمد عاطف الله محمدنعیم سلطان غياث الدين 176.79 دیپارتمنت جنگلات و باغداری (مخصوص ولایت بلخ) پوهنځی زراعت پوهنتون بلخ بلخ M 4979.00 GEN
101 L19014728 ذیشان حیدر نورحسین میرافغان ريس عبدالخالق 175.68 پوهنځی زراعت پوهنتون کابل (مخصوص ولایت بلخ) بلخ M 4964.00 GEN
102 L19005667 سیدذبیر سیدبصیر سیدهاشم قاضي حميدالدين 175.42 دیپارتمنت ساختمانهای هایدروتخنیکی (مخصوص ولایت بلخ) پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخ بلخ M 4994.00 GEN
103 L19014017 ستاره دلبرخان محمدضمیر خراسان 175.01 دیپارتمنت جنگلات و باغداری (مخصوص ولایت بلخ) پوهنځی زراعت پوهنتون بلخ بلخ F 4979.00 GEN
104 L19004082 غلام سخی محمدابراهیم سخیداد کشنده سفلي 174.28 دیپارتمنت ساختمانهای هایدروتخنیکی (مخصوص ولایت بلخ) پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخ بلخ M 4994.00 GEN
105 L19004530 ولیدالرحمن عزیزالرحمن عبدالسمیع ذکورافغان ترک مزارشریف 173.67 دیپارتمنت احصائیه و ایکونومتری (مخصوص ولایت بلخ) پوهنځی اقتصاد پوهنتون بلخ بلخ M 4975.00 GEN
106 L19005837 احمدفیصل لطیف احمد محمدصدیق قاضي حميدالدين 173.66 دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی (مخصوص ولایت بلخ) پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخ بلخ M 4993.00 GEN
107 L19011813 مهدی موسی خان محمدعیسی نوبهار بلخ 173.61 دیپارتمنت ساختمانهای صنعتی و مدنی (مخصوص ولایت بلخ) پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخ بلخ M 4992.00 GEN
108 L19002663 منیر محمدشریف سیدمحمد مختلط فيلسوف محمدصديق افغان 173.23 دیپارتمنت انجنیری آب و محیط زیست (مخصوص ولایت بلخ) پوهنځی انجنیری معدن و محیط زیست پوهنتون بلخ بلخ M 4986.00 GEN
109 L19010745 مصطفی محمداعظم گل احمد سید یحیی عمری 173.15 دیپارتمنت ساختمانهای هایدروتخنیکی (مخصوص ولایت بلخ) پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخ بلخ M 4994.00 GEN
110 L19005032 آرزو محمدنبی غلام علی عابده بلخي 172.59 دیپارتمنت علوم خاکشناسی (مخصوص ولایت بلخ) پوهنځی زراعت پوهنتون بلخ بلخ F 4981.00 GEN
111 L19009733 غلام حیدر محمدافضل خالقداد سلطان غياث الدين 172.57 دیپارتمنت علوم حیوانی (مخصوص ولایت بلخ) پوهنځی زراعت پوهنتون بلخ بلخ M 4983.00 GEN
112 L19005314 ذبیحه آدم خان موسی جان فريده بلخي 171.97 دیپارتمنت اقتصاد وتوسعه زراعتی (مخصوص ولایت بلخ) پوهنځی زراعت پوهنتون بلخ بلخ F 4982.00 GEN
113 L19000602 نورمحمد نیک محمد اله بیردی استادعطامحمدنور 171.88 دیپارتمنت انجنیری پطرولیم (مخصوص ولایت بلخ) پوهنځی انجنیری معدن و محیط زیست پوهنتون بلخ بلخ M 4987.00 GEN
114 L19013684 سیاموی نیک محمد گل محمد رابعه بلخی 171.71 دیپارتمنت اقتصاد وتوسعه زراعتی (مخصوص ولایت بلخ) پوهنځی زراعت پوهنتون بلخ بلخ F 4982.00 GEN
115 L19004528 عبدالکریم حاجی عبدالمتین حاجی ممدابراهیم ذکورافغان ترک مزارشریف 171.52 دیپارتمنت احصائیه و ایکونومتری (مخصوص ولایت بلخ) پوهنځی اقتصاد پوهنتون بلخ بلخ M 4975.00 GEN
116 L19010082 نعیم ممحمدحسن عبدالقیوم شيخ محمدصديق شهاب 171.41 دیپارتمنت انجنیری پطرولیم (مخصوص ولایت بلخ) پوهنځی انجنیری معدن و محیط زیست پوهنتون بلخ بلخ M 4987.00 GEN
117 L19003777 احمدفیصل فریدون حیات الله انستيتوت نفت گازبلخ 170.78 دیپارتمنت ساختمانهای صنعتی و مدنی (مخصوص ولایت بلخ) پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخ بلخ M 4992.00 GEN
118 L19009530 هادی محمدشاه محمدحسین سيد هدايت الله نقشبندي 170.63 دیپارتمنت انجنیری آب و محیط زیست (مخصوص ولایت بلخ) پوهنځی انجنیری معدن و محیط زیست پوهنتون بلخ بلخ M 4986.00 GEN
119 L19004670 مهرالله حاجی محمداسلم حاجی محمدشریف باختر 168.68 دیپارتمنت جنگلات و باغداری (مخصوص ولایت بلخ) پوهنځی زراعت پوهنتون بلخ بلخ M 4979.00 GEN
120 L19009377 محمدرومان صالح محمد پاینده محمد ابومسلم خراساني 168.53 دیپارتمنت اقتصاد وتوسعه زراعتی (مخصوص ولایت بلخ) پوهنځی زراعت پوهنتون بلخ بلخ M 4982.00 GEN
121 L19010787 محمدمصطفی محمدمحسن محمدقسیم خصوصي الفلاح 168.22 دیپارتمنت جنگلات و باغداری (مخصوص ولایت بلخ) پوهنځی زراعت پوهنتون بلخ بلخ M 4979.00 GEN
122 L19009714 محمدالیاس حیات الله رکن الدین سلطان غياث الدين 166.22 دیپارتمنت علوم حیوانی (مخصوص ولایت بلخ) پوهنځی زراعت پوهنتون بلخ بلخ M 4983.00 GEN
123 L19002747 احسان الله نجیب الله حمیدالله مختلط فيلسوف محمدصديق افغان 165.25 دیپارتمنت انجنیری آب و محیط زیست (مخصوص ولایت بلخ) پوهنځی انجنیری معدن و محیط زیست پوهنتون بلخ بلخ M 4986.00 GEN
124 L19014711 سیداصیل سیدصادق سیدعالم ريس عبدالخالق 165.17 دیپارتمنت انجنیری پطرولیم (مخصوص ولایت بلخ) پوهنځی انجنیری معدن و محیط زیست پوهنتون بلخ بلخ M 4987.00 GEN
125 L19008449 مهدی محمدافضل غلام عباس مولانا جلال الدين بلخي 164.59 دیپارتمنت ساختمانهای هایدروتخنیکی (مخصوص ولایت بلخ) پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخ بلخ M 4994.00 GEN
126 L19010818 سیدحامد سیدمجتبی عبدالخالق سلطان غياث الدين 164.40 دیپارتمنت ساختمانهای صنعتی و مدنی (مخصوص ولایت بلخ) پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخ بلخ M 4992.00 GEN
127 L19013451 محمدصابر محمدنادر عبدالروف ظهير فاريابي 164.33 دیپارتمنت انجنیری معدن (مخصوص ولایت بلخ) پوهنځی انجنیری معدن و محیط زیست پوهنتون بلخ بلخ M 4985.00 GEN
128 L19000015 نصیراحمد اخترمحمد تیمورشاه شهید رحمت الله 163.62 دیپارتمنت اگرانومی (مخصوص ولایت بلخ) پوهنځی زراعت پوهنتون بلخ بلخ M 4978.00 GEN
129 L19009207 احمدشکیب نورآقا سیدمحمدحسین غازي امان الله 163.40 دیپارتمنت علوم حیوانی (مخصوص ولایت بلخ) پوهنځی زراعت پوهنتون بلخ بلخ M 4983.00 GEN
130 L19001162 عبدالخالق محمدعارف محمدسعید ابوعصمت بلخي 163.27 دیپارتمنت انجنیری آب و محیط زیست (مخصوص ولایت بلخ) پوهنځی انجنیری معدن و محیط زیست پوهنتون بلخ بلخ M 4986.00 GEN
131 L19002526 محمدعرفان محمدامان عبدالغنی خصوصي راهدان 163.23 دیپارتمنت اقتصاد وتوسعه زراعتی (مخصوص ولایت بلخ) پوهنځی زراعت پوهنتون بلخ بلخ M 4982.00 GEN
132 L19011414 بشیر اسدالله حسین بخش سلطان غياث الدين 162.48 دیپارتمنت انجنیری پطرولیم (مخصوص ولایت بلخ) پوهنځی انجنیری معدن و محیط زیست پوهنتون بلخ بلخ M 4987.00 GEN
133 L19005110 عبدالرحمن عبدالعظیم عبدالعزیز باختر 161.23 دیپارتمنت انجنیری معدن (مخصوص ولایت بلخ) پوهنځی انجنیری معدن و محیط زیست پوهنتون بلخ بلخ M 4985.00 GEN
134 L19003445 اله محمد شمس الحق ملانورمحمد نوارد کوتکی 161.00 دیپارتمنت علوم حیوانی (مخصوص ولایت بلخ) پوهنځی زراعت پوهنتون بلخ بلخ M 4983.00 GEN
135 L19007851 نوراحمد محمدحنیف محمدیعقوب مولانا جلال الدين بلخي 160.86 دیپارتمنت علوم حیوانی (مخصوص ولایت بلخ) پوهنځی زراعت پوهنتون بلخ بلخ M 4983.00 GEN
136 L19012703 نثاراحمد محمدظاهرشاه حضرت شاه فیلسوف صدیق افغان 159.50 دیپارتمنت انجنیری پطرولیم (مخصوص ولایت بلخ) پوهنځی انجنیری معدن و محیط زیست پوهنتون بلخ بلخ M 4987.00 GEN
137 L19006385 بنین سیدمحمدعیسی سیدمحمدعطا علي آباد 159.26 دیپارتمنت انجنیری آب و محیط زیست (مخصوص ولایت بلخ) پوهنځی انجنیری معدن و محیط زیست پوهنتون بلخ بلخ F 4986.00 GEN
138 L19011985 فهیم احمدالله محمداسماعیل خارج مرز 159.15 دیپارتمنت ساختمانهای هایدروتخنیکی (مخصوص ولایت بلخ) پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخ بلخ M 4994.00 GEN
139 L19011259 محمدظاهر نورالله محمدکبیر سلطان غياث الدين 158.71 دیپارتمنت انجنیری معدن (مخصوص ولایت بلخ) پوهنځی انجنیری معدن و محیط زیست پوهنتون بلخ بلخ M 4985.00 GEN
140 L19009826 محمدتمیم محمداسلم عبدالله سلطان غياث الدين 158.35 دیپارتمنت ساختمانهای هایدروتخنیکی (مخصوص ولایت بلخ) پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخ بلخ M 4994.00 GEN
141 L19002212 عبدالباسط حفیظ الله تاج محمد شفيق بلخِي 157.85 دیپارتمنت اگری بزنس (مخصوص ولایت بلخ) پوهنځی زراعت پوهنتون بلخ بلخ M 4984.00 GEN
142 L19006256 سجاد عبدالقیوم عبدالعزیز باختر 156.99 دیپارتمنت انجنیری آب و محیط زیست (مخصوص ولایت بلخ) پوهنځی انجنیری معدن و محیط زیست پوهنتون بلخ بلخ M 4986.00 GEN
143 L19007922 سمیع الله نظرمحمد محمدحسن مولانا جلال الدين بلخي 156.75 دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی (مخصوص ولایت بلخ) پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخ بلخ M 4993.00 GEN
144 L19000579 اخترمحمد خیرالدین صلاح الدین استادعطامحمدنور 155.25 دیپارتمنت انجنیری پطرولیم (مخصوص ولایت بلخ) پوهنځی انجنیری معدن و محیط زیست پوهنتون بلخ بلخ M 4987.00 GEN
145 L19005625 نویدالله غلام نبی حبیب الله باختر 154.99 دیپارتمنت انجنیری آب و محیط زیست (مخصوص ولایت بلخ) پوهنځی انجنیری معدن و محیط زیست پوهنتون بلخ بلخ M 4986.00 GEN
146 L19012681 نصیب الله نجیب الله جان محمد باختر 154.44 دیپارتمنت انجنیری پطرولیم (مخصوص ولایت بلخ) پوهنځی انجنیری معدن و محیط زیست پوهنتون بلخ بلخ M 4987.00 GEN
147 L19013643 محب الله بخت جمال عبدالجلیل رابعه بلخی 154.40 دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی (مخصوص ولایت بلخ) پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخ بلخ M 4993.00 GEN
148 L19001658 بی بی فاطمه عبدالخلیل حاجی عبدالواحد بیک مهستي 154.30 دیپارتمنت انجنیری معدن (مخصوص ولایت بلخ) پوهنځی انجنیری معدن و محیط زیست پوهنتون بلخ بلخ F 4985.00 GEN
149 L19002200 سکینه بانو سیدعبدالرحیم سیدعبدالرحمن نسوان استاداسلم حديد 153.33 دیپارتمنت اگری بزنس (مخصوص ولایت بلخ) پوهنځی زراعت پوهنتون بلخ بلخ F 4984.00 GEN
150 L19007526 احمدشعیب محمداسلم عبدالغفار خصوصی ابن سینا 153.15 دیپارتمنت انجنیری معدن (مخصوص ولایت بلخ) پوهنځی انجنیری معدن و محیط زیست پوهنتون بلخ بلخ M 4985.00 GEN
151 L19014761 حلیمه نوروزعلی سیف الله ريس عبدالخالق 152.33 دیپارتمنت ساختمانهای هایدروتخنیکی (مخصوص ولایت بلخ) پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخ بلخ F 4994.00 GEN
152 L19014600 عبدالکبیر الله محمد دوست محمد استقلال 150.98 دیپارتمنت علوم خاکشناسی (مخصوص ولایت بلخ) پوهنځی زراعت پوهنتون بلخ بلخ M 4981.00 GEN