شماره ای دی اسم ولد ولدیت لیسه نمره نتیجه ولایت جنسیت فیلد نوعیت امتحان
1 L15001587 معطوفه شکرالله ایشان بابا جان نسوان بي بي مريم 319.87 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت تخار) پوهنځی طب پوهنتون البیرونی تخار F 4891.00 GEN
2 L15001568 گلثوم سیدکبیر سیدعبدالله نسوان بي بي مريم 319.21 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت تخار) پوهنځی طب پوهنتون البیرونی تخار F 4891.00 GEN
3 L15003561 محمدحلیم عبدالحکیم محمدیوسف عبدالرحمن شهيد 315.98 پوهنځی طب پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا (مخصوص ولایت تخار) تخار M 4888.00 GEN
4 L15002515 فواداحمد عطا محمد محمد عارف خلالي رح 307.80 پوهنځی انجنیری پوهنتون کابل (مخصوص ولایت تخار) تخار M 4881.00 GEN
5 L15006061 کنیشکأ امین الله حفیظ الله سيد عبدالله شهيد 303.89 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت تخار) پوهنځی طب پوهنتون البیرونی تخار M 4891.00 GEN
6 L15006729 صفی الله عبدالرازق محمدرحیم رحيم آباد 303.68 پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون کابل (مخصوص ولایت تخار) تخار M 4882.00 GEN
7 L15003102 مصطفی درمحمد یارمحمد داکتر سيدحسين شهيد 298.84 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت تخار) پوهنځی طب پوهنتون البیرونی تخار M 4891.00 GEN
8 L15000324 نورمحمد دوست محمد کریم ابوالحسن خرقاني 297.92 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت تخار) پوهنځی طب پوهنتون البیرونی تخار M 4891.00 GEN
9 L15001525 نیلوفر محمدنسیم علی احمد نسوان بي بي مريم 297.90 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت تخار) پوهنځی طب پوهنتون البیرونی تخار F 4891.00 GEN
10 L15006246 مشفق الرحمن عبدالمنان عبدالرحمن استادعبدالرحمن تخاري 297.11 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت تخار) پوهنځی طب پوهنتون البیرونی تخار M 4891.00 GEN
11 L15000198 خجسته محمدامین مولوی احمد نسوان نمبراول تخار 297.09 پوهنځی ستوماتولوژی پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا (مخصوص ولایت تخار) تخار F 4889.00 GEN
12 L15001701 محمدادریس محمدعلم محمداعظیم ابوعثمان تالقاني 261.69 پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون پولی تخنیک کابل (مخصوص ولایت تخار) تخار M 4887.00 GEN
13 L15001345 عبدالمصور عبدالودود محمدشریف ابوعثمان تالقاني 261.67 دیپارتمنت سیول (مخصوص ولایت تخار) پوهنځی انجنیری پوهنتون تخار تخار M 4892.00 GEN
14 L15001337 مرسل حق نظر حاجی امام نظر نسوان ترشت 259.82 دیپارتمنت قضا و څارنوالی (مخصوص ولایت تخار) پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کندز تخار F 4912.00 GEN
15 L15007551 اکرام الله اسدالله عبدالله عبدالودودشهید 259.72 پوهنځی اقتصاد پوهنتون کابل (مخصوص ولایت تخار) تخار M 4878.00 GEN
16 L15001868 زیدالله جمعه جبار داملا شمس الحق شهيد 258.57 دیپارتمنت سیول (مخصوص ولایت تخار) پوهنځی انجنیری پوهنتون تخار تخار M 4892.00 GEN
17 L15005582 عبدالواحد قاسم محمدخان ذکورسرايسنگ 255.26 دیپارتمنت سیول (مخصوص ولایت تخار) پوهنځی انجنیری پوهنتون تخار تخار M 4892.00 GEN
18 L15003573 فرشاد احمدشاه عبدالکریم عبدالرحمن شهيد 250.82 پوهنځی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک کابل (مخصوص ولایت تخار) تخار M 4884.00 GEN
19 L15002808 ابوذر حمیدالرحمن صفرمحمد سيد عبدالله شهيد 243.66 دیپارتمنت سیول (مخصوص ولایت تخار) پوهنځی انجنیری پوهنتون تخار تخار M 4892.00 GEN
20 L15005656 دادالله پاینده محمد بلول داکتر سيدحسين شهيد 233.95 پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل (مخصوص ولایت تخار) تخار M 4879.00 GEN
21 L15002163 قزلقز عبدالقدوس محمداسمعیلی بي بي حوا 221.68 دیپارتمنت سیول (مخصوص ولایت تخار) پوهنځی انجنیری پوهنتون تخار تخار F 4892.00 GEN
22 L15008723 عبدالله غلام حسین قلندر حامــــدي شهيد 218.17 دیپارتمنت سیول (مخصوص ولایت تخار) پوهنځی انجنیری پوهنتون تخار تخار M 4892.00 GEN
23 L15001336 ثریا عبدالقیوم محمدلطیف نسوان شهرکهنه 211.00 دیپارتمنت امورمالی و بانکی (مخصوص ولایت تخار) پوهنځی اقتصاد پوهنتون کندز تخار F 4911.00 GEN
24 L15008700 حسین عبدالخبیر مولوی خیرالله خواجه بهاوالدين 204.44 دیپارتمنت انجنیری نرم افزار (مخصوص ولایت تخار) پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندز تخار M 4916.00 GEN
25 L15000744 عظما رازمحمد عبدالخالق نسوان مرکز 202.86 دیپارتمنت جیولوجی و معدن (مخصوص ولایت تخار) پوهنځی انجنیری پوهنتون تخار تخار F 4893.00 GEN
26 L15004910 حسیب الله عبدالقاسم برگت غلام سخي شهيد 202.39 دیپارتمنت انجنیری نرم افزار (مخصوص ولایت تخار) پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندز تخار M 4916.00 GEN
27 L15002483 عبدالمومن غلام محی الدین غلام حیدر ابوعثمان تالقاني 201.49 پوهنځی زراعت پوهنتون کابل (مخصوص ولایت تخار) تخار M 4883.00 GEN
28 L15007527 حکیم الله عزیزالله محمدداود عبدالودودشهید 199.77 دیپارتمنت انجنیری نرم افزار (مخصوص ولایت تخار) پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندز تخار M 4916.00 GEN
29 L15003319 میلاد حاجی عبدالاحد محمدغوث داکتر سيدحسين شهيد 197.22 دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی (مخصوص ولایت تخار) پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندز تخار M 4914.00 GEN
30 L15005466 سیدوسیع الله عبدالقوی میرغیاث سيد ظهرالدين شهيد 196.20 دیپارتمنت انجنیری نرم افزار (مخصوص ولایت تخار) پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندز تخار M 4916.00 GEN
31 L15001251 سمیراحمدحسین میرعبدالبصیر میرمحمدغازی خان عبدالودودشهید 196.16 دیپارتمنت امورمالی و بانکی (مخصوص ولایت تخار) پوهنځی اقتصاد پوهنتون کندز تخار M 4911.00 GEN
32 L15003015 احمدیاسیر محمدایوب محمداعظم ابوعثمان تالقاني 196.13 دیپارتمنت سیستم های معلوماتی (مخصوص ولایت تخار) پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندز تخار M 4915.00 GEN
33 L15003825 خال میرزا محمدابراهیم عبدالروف الفاروق 195.86 دیپارتمنت جیولوجی و معدن (مخصوص ولایت تخار) پوهنځی انجنیری پوهنتون تخار تخار M 4893.00 GEN
34 L15001649 حفیظ الله محمداکرام محمدبهرام ابوعثمان تالقاني 192.02 پوهنځی جیولوجی و معادن پوهنتون پولی تخنیک کابل (مخصوص ولایت تخار) تخار M 4885.00 GEN
35 L15006765 سیدامان سیدزمان سیدسراج ابوعثمان تالقاني 191.83 دیپارتمنت سیستم های معلوماتی (مخصوص ولایت تخار) پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندز تخار M 4915.00 GEN
36 L15006833 حشمت الله شیرمحمد عبدالاحمد ابوعثمان تالقاني 191.11 دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی (مخصوص ولایت تخار) پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندز تخار M 4914.00 GEN
37 L15002337 نعمان غلام ربانی غلام ابوعثمان تالقاني 190.76 دیپارتمنت سیستم های معلوماتی (مخصوص ولایت تخار) پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندز تخار M 4915.00 GEN
38 L15005956 گل اندام شمس الدین محمد شریف بولک ورته بز 188.67 دیپارتمنت سیستم های معلوماتی (مخصوص ولایت تخار) پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندز تخار F 4915.00 GEN
39 L15000902 ذبیح الله سیدعبدالبقا سیدجلال حضرت عمرفاروق 188.54 دیپارتمنت قضا و څارنوالی (مخصوص ولایت تخار) پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کندز تخار M 4912.00 GEN
40 L15002131 نصیره اسدالله فقیرشاه نسوان بي بي مريم 186.53 دیپارتمنت قضا و څارنوالی (مخصوص ولایت تخار) پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کندز تخار F 4912.00 GEN
41 L15005942 واثق الله عبدالرحیم عبدالقیوم ذکورچشمه شیر 185.79 دیپارتمنت اداره و دیپلوماسی (مخصوص ولایت تخار) پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کندز تخار M 4913.00 GEN
42 L15002825 امیدالله محمدولی محمدصابر سيد عبدالله شهيد 185.09 دیپارتمنت قضا و څارنوالی (مخصوص ولایت تخار) پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کندز تخار M 4912.00 GEN
43 L15004245 سمیع الله محمدایوب محمدعلی عبدالله قانت شهيد 182.49 دیپارتمنت اداره و دیپلوماسی (مخصوص ولایت تخار) پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کندز تخار M 4913.00 GEN
44 L15005994 علاءالدین شریف الله رستم دشت قلعه 180.61 دیپارتمنت جیولوجی و معدن (مخصوص ولایت تخار) پوهنځی انجنیری پوهنتون تخار تخار M 4893.00 GEN
45 L15002860 افهام الله نجیب الله ملاشاه غریب عبدالودودشهید 180.19 دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی (مخصوص ولایت تخار) پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندز تخار M 4914.00 GEN
46 L15006360 هما میرکمال الدین میرجمال الدین نسوان بي بي مريم 180.07 دیپارتمنت امورمالی و بانکی (مخصوص ولایت تخار) پوهنځی اقتصاد پوهنتون کندز تخار F 4911.00 GEN
47 L15002903 حسام الدین جلال الدین اسمعیل سيد عبدالله شهيد 178.42 دیپارتمنت جیولوجی و معدن (مخصوص ولایت تخار) پوهنځی انجنیری پوهنتون تخار تخار M 4893.00 GEN
48 L15004307 ذکرالله سیدرحمان سیدعمر سيدناصرشهيد 175.46 دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی (مخصوص ولایت تخار) پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندز تخار M 4914.00 GEN
49 L15005949 محمدداود خال محمد بهادر دشت قلعه 174.64 دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی (مخصوص ولایت تخار) پوهنځی زراعت پوهنتون کندز تخار M 4897.00 GEN
50 L15007744 ذبیح الله عزیزالله نورالله حضرت عمرفاروق 173.96 دیپارتمنت اداره و دیپلوماسی (مخصوص ولایت تخار) پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کندز تخار M 4913.00 GEN
51 L15002853 عبیدالله گل اکبر گلب الدین سيد عبدالله شهيد 173.27 دیپارتمنت اقتصاد ملی (مخصوص ولایت تخار) پوهنځی اقتصاد پوهنتون کندز تخار M 4899.00 GEN
52 L15006431 صدام حسین حاجی امان الله مینگ یشر ابوعثمان تالقاني 172.43 دیپارتمنت امورمالی و بانکی (مخصوص ولایت تخار) پوهنځی اقتصاد پوهنتون کندز تخار M 4911.00 GEN
53 L15001419 عبدالغفران عبدالبرهان عبدالمنان ابوعثمان تالقاني 170.78 دیپارتمنت اقتصاد ملی (مخصوص ولایت تخار) پوهنځی اقتصاد پوهنتون کندز تخار M 4899.00 GEN
54 L15005898 عصمت الله محمدنذیر عبدالودود ذکورچشمه شیر 168.65 دیپارتمنت اقتصاد ملی (مخصوص ولایت تخار) پوهنځی اقتصاد پوهنتون کندز تخار M 4899.00 GEN
55 L15003833 حسین عبدالمعروف قربانعلی الفاروق 166.63 دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی (مخصوص ولایت تخار) پوهنځی زراعت پوهنتون کندز تخار M 4897.00 GEN
56 L15003861 محیب الرحمن محمدعارف محمدشریف فياض شهيد 166.34 دیپارتمنت جیولوجی و معدن (مخصوص ولایت تخار) پوهنځی انجنیری پوهنتون تخار تخار M 4893.00 GEN
57 L15002129 حمیرا فیض الله نصرالله نسوان بي بي مريم 165.63 دیپارتمنت اداره و دیپلوماسی (مخصوص ولایت تخار) پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کندز تخار F 4913.00 GEN
58 L15006871 فیصل عبدالروف سیداسلام ابوعثمان تالقاني 164.97 دیپارتمنت جیولوجی و معدن (مخصوص ولایت تخار) پوهنځی انجنیری پوهنتون تخار تخار M 4893.00 GEN
59 L15000539 لیدا امین الله امیرمحمد نسوان نمبراول تخار 163.05 دیپارتمنت اقتصاد ملی (مخصوص ولایت تخار) پوهنځی اقتصاد پوهنتون کندز تخار F 4899.00 GEN
60 L15003587 محمدیونس محمدیوسف محمدحکیم عبدالرحمن شهيد 158.34 دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی (مخصوص ولایت تخار) پوهنځی زراعت پوهنتون کندز تخار M 4897.00 GEN
61 L15003656 مصطفی عبدالخدر عبدالقادر عبدالله قانت شهید 154.51 دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) (مخصوص ولایت تخار) پوهنځی زراعت پوهنتون کندز تخار M 4895.00 GEN
62 L15001412 ناظیمه عبدالظاهر عبدالرحیم نسوان شهرکهنه 153.67 دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) (مخصوص ولایت تخار) پوهنځی زراعت پوهنتون کندز تخار F 4895.00 GEN
63 L15000482 معصوم بازار نورخان نسوان دشت قلعه 152.43 پوهنځی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون پولی تخنیک کابل (مخصوص ولایت تخار) تخار F 4886.00 GEN