خواست‌های قربانیان جنگ و پایداری صلح

مسأله‌ی صلح و جنگ افغانستان وارد مرحله حساس خود شده است. با گذشت هر روز تلاش‌ها از سوی دولت افغانستان و کشورهای ذیدخل برای آغاز مذاکرات بین‌الافغانی با طالبان بیش‌تر می‌شود. اخیرا دولت افغانستان پایتخت کشور قطر، دوحه را به‌عنوان اولین مکان نشست مذاکرات بین‌الافغانی اعلام کرده است. قبل از آن دولت افغانستان حدود سه‌هزار طالب را از زندان‌های دولت برای ایجاد اعتماد و زمینه‌سازی برای آغاز مذاکرات رسمی رها کرده است. قرار گفته مقامات دولت افغانستان در روزهای نزدیک به تعداد دو هزار زندانی دیگر طالبان نیز از طرف دولت رها خواهند شد.