تداوم ناروایی‌های طالبان و استفاده ابزاری از دین (1)

با بررسی منابع و دیدگاه‌های مختلف درباره عملکرد طالبان در افغانستان درمی‌یابیم که جنگ و انسان‌کشی این گروه، هم از لحاظ دینی و شرعی و هم از لحاظ اخلاق انسانی در مغایرت با تمام موازین اسلامی و بشری قرار داشته و هیچ سنخیتی با آموزه‌های دینی و انسانی بشریت ندارد.