تماس با ما

روزنامه اطلاعات روز
روزنامه "اطلاعات روز" در ماه جدی سال 1390 خورشیدی، توسط ذکی دریابی بنیان گذاری شد. این روزنامه جوان ترین روزنامه افغانستان است که تمامی کارمندان آن دانشجویان و دانشگاهیان است. روزنامه اطلاعات روز، روزنامه مستقل ومنتقد است که درحوزه، سیاست، اجتماع، فرهنگ، دانش، فن آوری، سلامت و ورزش منتشر می شود. این روزنامه درقطع A3 درهشت صفحه( دوصفحه رنگی وشش صفحه تک رنگ)، درمرکزافغانستان(کابل) منتشرمی شود. روزنامه اطلاعات روز با توجه به استقلال درموضع گیری ها و تنوع درنشرات، پرخواننده ترین روزنامه افغانستان است. این روزنامه اکنون با صاحب امتیازی و مدیرمسئوولی ذکی دریابی و سردبیری حمیرارسا وهمکاری شماری ازدانشجویان برجسته افغانستان، جایگاه ویژه درمیان رسانه هایی چاپی افغانستان بازکرده است.
تاریخچه
روزنامه اطلاعات روز، دراواخرماه جدی سال 1390 هجری خورشیدی، برای اولین بار درکابل منتشرشد. این روزنامه به زبان فارسی منتشرمی شود و یکی از روزنامه های پُرتیراژافغانستان است. این روزنامه برخلاف اکثریت روزنامه های افغانستان بدون حمایت مالی رهبران قومی وسیاسی و وابستگی های خارجی، با هزینه شخصی صاحب امتیاز و با همکاری معنوی دانشجویان ایجاد شد و اکنون نیز برهمین اصل منتشرمی شود. روزنامه اطلاعات روز ازمعدود روزنامه های افغانستان است که مصارف خود را از درج آگهی، اشتراک و فروش تأمین می کند.
اهداف
اطلاعات روز، ازیک منظر صدای جوانان به خصوص دانشجویان افغانستان است. ازاین رو، بزرگترین هدف این روزنامه تحقق خواسته ها و آرمان دانشجویان و جوانان است. این روزنامه درپی آن است که خواسته ها و اندیشه های دانشجویان را درعرصه سیاست، فرهنگ، اجتماع و حوزه های دیگرتحقق بخشد. اطلاعات روز برای رسیدن به این مهم، اول تر ازهمه یک رسانه فراقومی و فرامذهبی است. اطلاعات روز هیچگاه به عنوان یک رسانه مسئوول، موضوعات نشراتی و رسانه یی را از منظرقومی و مذهبی به قضاوت و بررسی نمی گیرد. اطلاعات روز، مش منطقی وعقلانی نسبت به مسایل سیاسی و اجتماعی افغانستان دارد. ارزشهای جهان شمول نظیرحقوق بشر، دموکراسی، آزادی های سیاسی ومدنی، حقوق زنان و تکثرگرایی درتمامی حوزه های بشری، خطوطی است که اطلاعات روز همیشه ازآنها حمایت کرده است. این روزنامه منتقد جدی سیاست های افراطی و تفکرات ارتجاعی وقبیلوی است. ازاین رو، اطلاعات روز موضع روشن و واضح درقبال اندیشه های طالبانی و قبیلوی دارد. این روزنامه همچنان ازمنتقدان جدی سیاست های دوگانه کشورهای همسایه افغانستان به خصوص ایران و پاکستان است. اما اهداف اطلاعات روز دراین نکات خلاصه نمی شود. این روزنامه جداً به اطلاع رسانی دقیق و بی طرفانه متعهداست و برحفظ اصول رسانه یی تأکید ویژه دارد.

آدرس: سرک 8 (سرک شورای ملی)، کارته 3، کابل، افغانستان.
شماره های تماس: 0093789645160 - 0093202500187
ایمیل: info@etilaatroz.com و dailyetilaatroz@gmail.com

نام شما (الزامی)

ایمیل شما (الزامی)

موضوع

پیام شما